BEZIENSWAARDIGHEDEN IN DOEL BINNEN DE DORPSKOM

 

De gemeente Doel is gelegen in het uiterste NO van de provincie Oost-Vlaanderen. Ze telt ongeveer 200 inwoners en heeft een oppervlakte van 2560 ha, bestaande uit een kleine dorpskom en een uitgestrekt grondgebied met verspreide boerderijen.

Doel dankt zijn ontstaan aan de indijkingen van de Schelde, in 1260 begonnen. Het dorp is een zeldzaam voorbeeld van urbanisatie: in 1614 werd heel de geometrische aanleg op kaart vastgelegd en sindsdien is er niets meer aan gewijzigd aan het stratenpatroon. Drie straten lopen evenwijdig met de zeedijk en vier straten staan hier haaks op. Systematisch werden de gronden binnen de aldus ontstane kwadraten bebouwd, zodat van op de straat geen enkele tuin te zien was. Deze bereikt men echter langs steegjes en gangetjes die veelvuldig tussen de huizen zijn aangebracht en die in vroeger jaren d.m.v. een poortje voor de nacht afgegrendeld werden.

Verschillende straten hebben een perspectivisch eindpunt dat de voormalige straatnaam bepaalde: pastorie, kerk, school.

Het gemeenteplein vormt de enige open ruimte van het dorp. In 1845 werd het met bomen beplant, met een haag omzoomd en tot openbare bleekhof bestemd. Nu doet het  dienst als dorpspark, speelpleintje en parking. Middenin: Kapel van O.L.V der Polders.

Een kleine haven gelegen aan de Schelde doet nu dienst als jachthaven.

 

F_Klooster2_small.jpg

F_Pastorij2_small.jpg

F_Kerk4_small.jpg

F_Kerkplein2_small.jpg

F_Hooghuis1_small.jpg 

 

 

Hooghuisstraat

nr.2-4  School, voormalig klooster en eertijds kostschool.  XXe eeuw

nr.6  Pastorie.  Alleenstaande classicistische baksteenbouw uit de XVIIIe eeuw

nr.7  Dubbelhuis, XIXe eeuw – Gesloopt in 2009

 

Parochiekerk O.L.V.Hemelvaart

Niet georiënteerde neoclassicistische kerk, aan de rand van de dorpskom gebouwd en omringd door het kerkhof waarvan de gietijzeren afsluiting van 1857 nog gedeeltelijk bewaard bleef.  

De driebeukige kruiskerk met ingebouwde voorgeveltoren dateert van 1851.

De parochiekerk werd ingehuldigd in 1856.

Ze bevat talrijke kunstschatten zoals het hoofdaltaar uit het vroegere Wilhelmietenklooster van Beveren, het geklasseerde orgel, het houtsnijwerk, het schrijn van Cornelius en de Godslampen uit 1791,geschonken door Doelse dijkwerkers.

 

Het kerkpleintje ervoor is beboomd met een dreef van linden; voorts oorlogsgedenkteken en dorpspomp.

 

nr.8  Verscholen achter de kerk, staat het Hooghuis. Een geklasseerd monument opgetrokken in Vlaamse renaissancestijl. Het twee verdiepingen tellende "Hooghuis" werd gebouwd in 1613. Toen regeerden de aartshertogen Albrecht en Isabella over de Zuidelijke Nederlanden in naam van de koning van Spanje. De streek van Doel, Kallo en Verrebroek begon zich net te herstellen van het zware oorlogsgeweld waarbij Alexander Farnèse, op het einde van de 16de eeuw, de dijken liet doorsteken en de polders van Doel onder water zette. Begin 17de eeuw besloten een aantal ondernemende en kapitaalkrachtige zakenlui het vruchtbare gebied terug in te dijken. Belangrijkste geldschieter voor dit project was Antwerpenaar Jan Brant, vader van Isabella Brant, de eerste vrouw van Rubens. Na de inpoldering werd op het domein van Brant het Hooghuis gebouwd dat dienst deed als vergaderplaats voor het polderbestuur. Isabella Brant stierf in 1626. Haar vader had geen andere nakomelingen en schonk daarom zijn gronden aan Rubens en zijn zonen. Rubens had een neus voor zaken. Het geld dat hij verdiende met schilderen investeerde hij in onroerend goed, o.a. in Zwijndrecht en Doel. Rubens hertrouwde met Helena Fourment die na zijn dood het eigendom in handen kreeg. Helena hertrouwde later met Jan de Broeckhoeven - de Bergeyck. Op zolder werden rekeningen gevonden waaruit blijkt dat het pand werd gebouwd door dezelfde ambachtslui die het Rubenshuis in Antwerpen hadden opgetrokken. Je merkt dat ook aan de monumentale blauwe hardstenen deuromlijsting in vol plastische barokstijl en het uiterst interessant interieur met o.a. eikenhouten zolderingen en twee monumentale barokschouwen uit XVIIe eeuw.

Mevr. Colette Hermans, gewezen arts in het Antwerpse Middelheimziekenhuis, kocht in 1970 het Hooghuis in Doel en liet het restaureren. In 2003 ging zij niet in op het voorstel om haar eigendom vrijwillig te verkopen. Samen met de juristen Yvo Porters en Koen Van Hoof vormde ze de kern van de vzw Hooghuis. In 2014 werd het Hooghuis dan toch vrijwillig verkocht aan de Maatschappij. Het Rubenshuis in Doel is dringend aan restauratie toe. Het Hooghuis overleefde de Spanjaarden, de Oostenrijkers, de Fransen, de Hollanders en de Duitsers. Hopelijk overleeft het ook de toenemende uitbreiding van de Antwerpse haven. Er bestaan plannen om het af te breken en opnieuw op te bouwen in Prosperpolder.

 

nr.10  Beschilderd bakstenen huis met opvallende inplanting op de hoek van het kerkplein, XIXe eeuw

nr.12  Alleenstaand statig herenhuis uit de XIXe eeuw

nr.17  Arbeidershuisje uit de XIXe eeuw

nr.21  Breed boerenburgerhuis uit de XIXe eeuw


F_Camermanstraat2_small.jpg 
F_Gemeentehuis1_small.jpg
2000

 

 

 

Camermanstraat

 

nr.4  Gemeentehuis.  Hoekhuis XVIIIe eeuw

 

nr.21  Breedhuis met streng neoclassiscistisch geïnspireerde deuromlijsting – Gesloopt in 2009

nr.27  Enkelhuis  XIXe eeuw

nr.33  Dubbelhuis – Gesloopt in 2009

nr.39  Herenhuis, Empirestijl XIXe eeuw

nr.43  Dubbelhuis  XIXe eeuw

 

Liefkenshoekstraat

 

nr.2-10  Beluikje van vijf huisjes in spiegelbeeldschema onder één zadeldak.  XIXe eeuw

nr.24  Boerderij met woonhuis en twee schuren, neoclassicistisch getint, ca. 1850 te dateren – Gesloopt in 2007

image018.jpg

Parkstraat

 

Kapel O.L.V.der Polders in neogotische stijl opgetrokken in 1862., ter vervanging van de bouwvallige kapel van 1682 op dezelfde plaats.  Platte grond in de vorm van een Grieks kruis, op de kruising bekroond door een O.L.Vrouwebeeld van J. Geefs.  In de puntgevels bleef het oorspronkelijk neogotisch maaswerk in witte natuursteen behouden.

F_Havenweg1_small.jpg
2000

 

Havenweg

 

Smalste straatje van de dorpskom.

Karakteristieke aaneengesloten bebouwing van eerder kleine en lage panden, hoofdzakelijk uit late XIXe eeuw.

De meeste woningen werden in de periode 2006 t/m 2009 gesloopt. 

F_Haven_Doel1_small.jpg

Jachthaven


image015.jpg
20/06/1948 - 28/03/2011


F_Brits_monument_2011_small.jpg
28/03/2011

Brits bevrijdingsmonument

Dit monument werd op 20 juni 1948 officieel onthuld voor de Britse troepen.  Het is een dankbetuiging voor de luchtafweer die in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog talrijke Wase levens spaarde. Het monument werd op 28/03/2011 afgebroken in opdracht van de gemeente Beveren. Na veel protest werd het ongeveer 5 km buiten de dorpskom opnieuw opgericht op de Scheldedijk.

 

Pastorijstraat

 

nr.3  Breedhuis uit de XIXe eeuw – Gesloopt in 2006

nr.4  Dubbelhuis uit de XIXe eeuw – Gesloopt in 2006

nr.6  Dubbelhuis uit de XVIIe eeuw – Gesloopt in 2006

nr.8  Dubbelhuis met rococo getinte deuromlijsting.

nr.9  Dubbelhuis uit de XIXe.

nr.12  Diephuisje uit de XVIIe.

nr.13  Dubbelhuis uit de XIXe.

nr.16  Enkelhuis met deuromlijsting uit de XIXe.

nr.19  Totaal verbouwd rijhuis met arduinen deuromlijsting uit de XIXe.

nr.21  Burgerhuis uit de XIXe.

nr.44  Hoek hooghuisstraat.  Vernieuwd boerenhuis, doch vermeldenswaardige schuur met gevelzijde aan de Hooghuisstraat.

F_Molen2_small.jpg

 

Scheldemolenstraat

 

Windmolen.

De eerste vermelding van de molen van Doel dateert van 1614 bij de herbedijking van de in 1567 opgeworpen dijken.  De molen is niet op de dijk gebouwd maar zit er a.h.w. in geprangd, zijn grondvesten gaan derhalve buitengewoon diep.  De oprichting mag geplaatst worden ca. 1600, en waarschijnlijk was het van bij de aanvang een stenen molen, om die reden beschouwd als één van de oudste stenen molens van Vlaanderen.

 

Voormalig station, XXe eeuw

 

nr.7  Breedhuis uit de XIXe eeuw – Gesloopt in 2006

 

Vissersstraat

nr.10  Boerenburgerhuis uit de XIXe eeuw

nr.11  Vernieuwd woonhuis met vermeldinswaardig verankerd aanbouwsel onder zadeldak uit de XIXe eeuw


F_Engelsestw1_small.jpg

F_oude_dorpsschool1_small.jpg

Engelsesteenweg

 

 

 

 

nr.8  Voormalig Schoolgebouw ca.1900

 

 

 

 

 

 

 

nr.14  Dubbelhuis, XIXe eeuw – Gesloopt in 2006

nr.47  Complex villaatje middenin tuin, gevel uit XXe eeuw met lichte Art Deco invloed

[Home page][Toeristische informatie]