OPEN BRIEF van N-VA gemeenteraadslid

19 december 2013

 

Open brief aan het schepencollege

 

Betreft: openlijke tegenwerking van schepen Peter Deckers tegenover alles wat met Doel en de polder te maken heeft

 

Geachte burgemeester,

Geachte schepenen,

 

Ik schrijf jullie deze open brief omdat ik teleurgesteld ben, bijzonder zwaar teleurgesteld.

 

Eerst en vooral: Als inwoner van Doel en tegelijk nieuw gekozenen raadslid waardeer ik ten zeerste de inspanningen die het gemeentebestuur in het bestuursakkoord heeft neergeschreven aangaande Doel en de polder. Hetgeen werd neergeschreven in het bestuursakkoord en omtrent een nieuwe studie voor Doel is veelbelovend.

 

Al van bij het afsluiten van de nieuwe coalitie werd duidelijk dat zowel CD&V als N-VA zaken die met Doel en de polder te maken hebben anders zouden aanpakken. We hebben dat effectief kunnen ondervinden.

 

De manier waarop de burgemeester eind vorig jaar een - compleet zinloze - gewelddadige uitzettingsactie van jonge mensen voorkwam in de Oud Arenberg is daar een mooi voorbeeld van. Ook door het constructief overleg dat werd opgestart tussen de MLSO en de bewoners van Doel. Het plaatsen van ontradingsborden in ons dorp. Het beter afsluiten van woningen, . Met het gemeentebestuur is er opnieuw een positieve samenwerking. De Scheldewijding/Doelse feesten en 400 jaar Doel werden opnieuw ondersteund. Daarnaast is er de duidelijke stellingname inzake het GRUP. En er is het duidelijke standpunt dat bewoning en verder gebruik van woningen moet blijven. Inzake beveiliging van het OC zou het sneller mogen gaan, maar ook daar is er sprake van een constructieve opstelling.

 

Hetgeen waarover ik zwaar teleurgesteld ben is de houding van schepen Peter Deckers. Zowel binnen Interwaas als in de MLSO gaat hij keer op keer in tegen de standpunten van het college als het over Doel en de polder gaat. Daarbij legt hij de beslissingen van de meerderheid en het bestuursakkoord naast zich neer. Verschillende mensen, zowel uit meerderheid als de oppositie hebben dat eerder kunnen vaststellen.

 

Reeds in oktober had ik vernomen dat Peter Deckers binnen Interwaas met zijn standpunten andere leden van Interwaas heeft kunnen overtuigen een einde te maken aan het woonrecht in Doel (waardoor hij inging tegen de standpunten van zijn eigen college). Het resultaat in Interwaas was een nipte stemming tegen het advies van het gemeentebestuur van Beveren in.

 

Ik ben als vrijwilliger nauw betrokken bij het gemeenschapscentrum De Doolen in Doel. Het verder gebruik van dit gebouw is voor de inwoners/bezoekers en ook voor de volgende edities van de Scheldewijding zeer belangrijk. De mogelijke stopzetting van het gebruik maakt me al maanden erg ongerust. Ook omdat bij opzeg de verloedering, vandalisering en onveiligheid weeral kan verdergaan in Doel. Vanuit De Doolen was er een vraag aan de MLSO om hierover tot een akkoord te komen. Die vraag stond gisteren op de agenda van de MLSO. Ik heb hierover naderhand verschillende personen gecontacteerd. Ze hebben me allen meegedeeld dat schepen Deckers zich tegen het verder gebruik van De Doolen heeft verzet.

 

Hetzelfde gebeurde voor het voorstel om naar een oplossing te streven voor de jongeren die nu al anderhalf jaar in de Oud Arenberg wonen. En die zelf om een vergelijk hebben gevraagd. Ook hier is het weeral Peter Deckers die dit op alle mogelijke manieren probeert te saboteren.

 

Als inwoner van Doel en tegelijk als gemeenteraadslid ben ik een aanspreekpunt voor de inwoners van Doel en de polder. Ook het dossier van Oud Arenberg is mij zeer goed bekend. Als vrijwilliger in het gemeenschapscentrum De Doolen (de vroegere gemeenteschool) zet ik mij wekelijks in. Wat ik doe ligt volledig in de lijn van het bestuursakkoord. Maar het wordt buiten de gemeenteraad systematisch gesaboteerd door een schepene uit onze gemeente.

 

Wat gebeurt er met een schepen die herhaaldelijk de standpunten van zijn college naast zich neer legt? Is het misschien de bedoeling dat wij ons als raadslid op dezelfde manier gaan gedragen? Neen toch? Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om initiatieven waar raadsleden van CD&V bij betrokken zijn op dezelfde manier te gaan tegenwerken. Maar waarom word het verder gebruik van bv gemeenschapscentrum De Doolen en mijn inzet als vrijwilliger daar tegengewerkt? Mag ik jullie verzoeken dat een schepen de standpunten van zijn eigen bestuur respecteert of anders misschien toch maar best zijn mandaat doorgeeft aan iemand die zich wel constructief opstelt.

 

Vriendelijke groeten,

 

Marina Apers

N-VA gemeenteraadslid

Inwoner Doel

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2013]