Volledige tekst van de toespraak van Denis Malcorps
op de gemeenteraad van Beveren op 27/03/2013

 

Geachte leden van de gemeenteraad en het schepencollege,
Dames en heren,

Voor u staan vandaag de bewoners en landbouwers van het noordelijke Beveren. Wij staan oog in oog met de plannen van de Vlaamse regering, het GRUP.

Onze streek wordt doormidden gekliefd en opgedeeld.

Het ene deel komt in handen van de haven. Een havenuitbreiding waarvan niet is geweten waarvoor ze moet dienen. Komt er een Saeftinghedok? Komt er een logistieke zone? Niemand kan het zeggen. Wat we wel weten is dat het Deurganckdok leeg is en er in de haven nog 1000 hectare gronden braak liggen. De haven van Antwerpen is in oppervlakte de grootste van Europa. Maar genereert niet de grootste meerwaarde of het meeste aantal jobs. Zij spreekt graag over inbreiding en duurzaam ruimtegebruik. Maar in de praktijk wordt er gesmost met gronden.

Dan is er de andere helft van de polders die men wil inpalmen. En daar wordt het zo mogelijk nog absurder. Dit gebied moet wijken voor natuurcompensaties. Drassige moerasgebieden, kunstmatig aangelegd voor enkele honderden vogels. Daar moet de mens wijken voor natuur. Zijn de polders dan geen natuur? Is de kluut belangrijker dan de kerkuil? Of heeft de kluut machtigere vrienden dan de kerkuil? De notie dat er in deze gigantische natuurgebieden geen ruimte is voor de mens, slaat nergens op.

Dat brengt mij tot volgende bedenking: Waar is de mens in dit hele verhaal? Er is geen respect voor de mens. Containers, vogels en geld. Maar geen mens.

Wij moeten wijken voor wat men noemt 'het algemeen belang'. Zwaarwichtige woorden, die zoveel betekenen als: het belang van de meerderheid primeert boven dat van enkelen.

Maar waar is dit 'Algemeen belang'? Ik zie alleen maar plannen die in het belang zijn van enkelingen. Van havenbaronnen en vogelspotters. Niet in het belang van de polderbewoners of de landbouwers. Niet in het belang van Beveren. Niet in het belang van Vlaanderen.

Dit is inmiddels de vijfde havenuitbreiding in de geschiedenis die dorpen vernietigt, gemeenschappen ontwricht en kostbare landbouwgrond opoffert. Onze thuis, onze broodwinning, onze identiteit. Het verdwijnt allemaal. Wanneer vragen we onszelf af of de economische waarde nog steeds opweegt tegen de immer groeiende menselijke kost? Wanneer komt er een einde aan deze grenzenloze grondverslinding door de haven?

Wij zeggen: hier stopt het. Hier trekken wij de grens. Wij weigeren om te wijken voor deze absurde plannen. Wij weigeren om ons gewonnen te geven. En wij laten ons niet intimideren, zoals de burgemeester ons reeds op het hart heeft gedrukt.

Beste gemeenteraadsleden, wij vragen uw steun. Wij vragen om uw tanden te laten zien en standvastig met ons dit laatste stuk overgebleven polders te verdedigen. Wij rekenen op u om Ólle pogingen aan te wenden om dit onzalig plan juridisch onderuit te halen. Wij rekenen evenzeer op u om zolang de juridische slag om het GRUP loopt te eisen dat onteigeningsagenten en procesmanagers hier wegblijven.

Wij vragen u te tonen dat het Waasland zich niet laat gebruiken als grondleverancier voor megalomane luchtkastelen. Iemand moet deze haven een halt toeroepen en met beide voeten opnieuw in de realiteit zetten. Laat u dat zijn.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]