PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  8 oktober 2008

 

Maatschappij Linkeroever laat huizen ontmantelen

Doel 2020 klaagt belangenvermenging aan 

Vandaag werden in Doel in opdracht van de Maatschappij Linkeroever door de firma ‘afbraakwerken Smet’ huizen ontmanteld die niet op de lijst voorkomen van te slopen woonsten. Gevraagd naar het opzet werd aan de bewoners medegedeeld dat de ontmanteling plaatsvond om ‘diefstal te voorkomen’.

Daarbij werden keuken, centrale verwarmingselementen en ramen meegenomen door werknemers van de firma die eerder ook de afbraakwerken in Doel uitvoerden. Het is niet het enige incident van voorbije dagen. Vorige week verschaften werknemers van de Maatschappij zich met een koevoet toegang tot verschillende huizen in de dorpskom om vast te stellen “of ze te renoveren” waren… Bewoners die vroegen naar de bedoeling van al dat nodeloos vandalisme werd geantwoord dat ze maar beter “snel een ander huis konden gaan zoeken”.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de Maatschappij met deze handelswijze de huizen die nog perfect bewoonbaar zijn eveneens wil rijp maken voor de sloop.

Afgezien daarvan is het zeer de vraag binnen welk juridisch kader de firma Smet hier opereert? Op basis van wat zijn deze werken die volledig los staan van de sloop gegund aan de firma Smet? Wat gebeurt er met de materialen die uit de huizen worden meegenomen?

Bovendien stelt zich hier ook een deontologische vraag. De zaakvoerder van betrokken firma - die ook al eerder de afbraak mocht uitvoeren - blijkt namelijk niemand minder dan de schoonbroer van de voorzitter van de Maatschappij Linkeroever…

Op deze manier wordt de lijst met onregelmatigheden die in Doel plaatsvindt wel héél lang. Doel 2020 vraagt dan ook met aandrang aan de leden van de gemeenteraad van Beveren, aan de leden van de betrokken commissies in het Vlaams Parlement, om dringend na te gaan in hoeverre de rechtsregels in Doel met de voeten worden getreden. In hoeverre hier ook geen verregaande vorm van belangenvermenging plaatsvindt.

Doel telt nog altijd enkele honderden inwoners. Bovendien is het dorp als woongebied ingekleurd. De bewoners hebben er dezelfde rechten als elders in Vlaanderen. Het is bijgevolg aan de verschillende overheden en hun vertegenwoordigers om er voor te zorgen dat zij als eerste die rechtsregels respecteren en er geen schijn van partijdigheid of belangenvermenging ontstaat

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]