PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  30 september 2008

 

Doel 2020 voert actie op de gemeenteraad in Beveren


Naar aanleiding van de gemeenteraad deze avond had Doel 2020 vorige week aan het college van burgemeester en schepenen toestemming gevraagd om bij het begin van de gemeenteraad kort het woord te mogen voeren. Dat leek de bewonersvereniging noodzakelijk om aan de gemeenteraadsleden uit eerste hand verslag uit te brengen over wat er voorbije weken in Doel is gebeurd. Gisterenavond werden wij echter schriftelijk in kennis gesteld van het feit dat het college ons dit weigert.

Om die reden zal Doel 2020 vanavond om 20u met enkele tientallen actievoerders op de gemeenteraad op een vriendelijke en ludieke manier actie voeren. Daarmee willen wij een antwoord geven op de manier waarop de overheid de mensen in Doel systematisch brutaliseert en criminaliseert.

In Doel wonen ménsen die het verdienen om ook als dusdanig behandeld te worden.

Tevens wil Doel 2020 de manier aanklagen waarop het college van burgemeester en schepenen systematisch zijn verantwoordelijkheid ontloopt inzake deelgemeente Doel. Doel is nog altijd woongebied. Het maakt deel uit van Beveren en niet van de Haven van Antwerpen. Doelenaars hebben dezelfde rechten als iedereen in dit land. En in Doel gelden dezelfde regels als overal in Beveren. Alleen is daar weinig van te merken. Integendeel. Wat in Doel gebeurt heeft de allure aangenomen van een strafexpeditie tegen de eigen bevolking. En dat enkel en alleen omdat de mensen uit Doel het lef hebben op te komen voor hun eigen dorp. Omdat ze er op blijven wijzen dat er géén enkel concreet en uitvoerbaar plan bestaat voor Doel en omgeving.

Twintig jaar geleden ontstond er in Vlaanderen een golf van sympathie met de dorpen die in Roemenië werden bedreigd door de megalomane plannen van dictator Ceaucesu. Ook Beveren deed toen vol enthousiasme mee met de solidariteitsacties voor het behoud van die Roemeense dorpen. 20 jaar later – op het moment dat zich hetzelfde voordoet aan de eigen voordeur – zit Beveren zélf aan tafel met de Ceaucescu’s. Blijkbaar is het goed kersen eten met dorpsopruimers.

Maar het komt de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur niet ten goede. Beveren mag zich dan aanprijzen als hedendaagse ‘heerlijkheid’, voor een deel van haar bewoners is daar niets van te merken. Die krijgen enkel te maken met hardheid en brutaliteit, onbegrip en een behandeling als tweederangsburgers. 

Doel 2020 zal vanavond ook de vraag stellen of onze burger’vader’, het college en onze secretaris al eens nagedacht hebben over wat ze daarmee eigenlijk denken te bereiken? Het is een vraag waarop ze vroeg of laat àlle bewoners van Beveren antwoord zullen moeten geven.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]