PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  16 september 2008

 

Huisvestingsmaatschappij helpt mee aan ‘zuivering’ van Doel

Doel 2020 reageert geërgerd op het voornemen van de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij om het standbeeld “de vissers” in de Visserstraat te Doel te verplaatsen naar een andere deelgemeente. Dat staat met zoveel woorden te lezen in de notulen van het schepencollege dat gewoon “akte” neemt van het voornemen.

Met dit voornemen zet ook de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij nieuwe stappen in de uitvoering van een plan om Doel te zuiveren van zijn bewoners - vooraleer daar enige rechtsgrond voor is. Eerder heeft de huisvestingsmaatschappij zijn eigen inwoners grotendeels kunnen wegjagen door hen voor te trekken op mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Hierna kan men de leeggekomen woningen laten verkommeren ...  mits een handig verslagje: “rijp voor afbraak” (?), of rijp voor de 'minnelijke' verkoop. 

Als kers op de taart kan dan ook het standbeeld ‘vissers’ worden weg geroofd.

Maar het voornemen van de Huisvestingsmaatschappij staat haaks op wat kan. Van zodra een beeld geplaatst en gefinancierd op het openbaar domein wordt ingeplant is dit een onderdeel van het openbaar domein. Het kan niet worden verplaatst zonder instemming van de gemeenteraad. De reactie van het college van Burgemeester en schepenen is dus niet alleen ondermaats en beschamend maar ronduit onvoldoende. Doel 2020 zal daarover dan ook de fractievoorzitters van de gemeenteraad aanschrijven. 

De laksheid van het Beverse college van burgemeester en schepenen in deze kwestie is de zoveelste illustratie van een compleet gebrek aan visie en daadkracht bij de Beverse bestuurders. Het stelselmatig wegkijken van wat in Doel gebeurt begint zulkdanig genante vormen aan te nemen dat men zich kan afvragen of burgemeester Van de Vijver Doel en de polders al niet beter nu van de hand kan doen aan zijn Antwerpse havenvrienden. Veel verschil zou het alleszins niet maken.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]