PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  15 september 2008


In Doel worden zelfs beschermde zwaluwen niet beschermd

Deze morgen startte de Maatschappij van Grond- en Industrialisatiebeleid met de afbraak van Engelsesteenweg 1A te Doel. Dit huis is bekend geworden door de acties van Doel 2020. In 2006 werd dit huis zonder sloopvergunning grondig vernield. Met twee hijskranen werden de ramen ingebeukt . ‘Om verdere kraakacties te voorkomen’, klonk het. Twee jaar later blijkt dat er zich verschillende zwaluwnesten bevinden. De afbreker stond op 12 augustus klaar om dit huis met zwaluwen en al te liquideren. Doel 2020 sloeg alarm en er ontstond spontaan protest. Laïs, Think of One en andere muziekgroepen komen protesteren tegen de zinloze afbraak van Doel. Natuur en Bos stelt vast dat Doel één van de grootste kolonies huiszwaluwen van het land herbergt en dat deze dieren niet verontrust mogen worden. Een strikte interpretatie van de wet voorziet enkel in een bescherming voor de dieren en niet voor de nesten. Maar specialisten terzake wijzen er op dat huiszwaluwen een grote plaatstrouw kennen. Zij vliegen tot 10000 km ver naar hun overwinteringsoorden in midden- en zuidelijk Afrika. Wanneer ze bij hun terugkomst hun nest – en in dit geval hun ganse nestelgebied – verlaten weten, moeten ze een nieuw nest bouwen. Dit kan bij het verdwijnen van het volledige huis en de buurt soms meer dan een maand vertraging opleveren, zodat de dieren in plaats van 3 nog maar maximum 1 nest kunnen grootbrengen. De onnodige afbraak van Doel is alleen al om deze reden nefast. 

De tijdelijke stopzetting van de afbraak van dit zwaluwenhuis was geen blijk van gezond verstand, maar plat opportunisme, want de Maatschappij Linkerscheldeoever besliste deze morgen om het huis toch af te breken. Specialisten van het Vogelasielcentrum in Kieldrecht wijzen er op dat de zwaluwen nog niet aan het ‘kooien’ zijn. Zij hebben de nesten nog niet verlaten en troepen nog niet samen voor de herfsttrek. De afbraak van dit huis maakt van de zwaluwen wat iedereen in Doel is: opgejaagd wild!

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]