PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  31 augustus 2008

 

Doel 2020 voert actie op IJzerbedevaart


Enkele tientallen leden en sympathisanten van Doel 2020 hebben deze namiddag actie gevoerd op de IJzerbedevaart in Diksmuide. Dat had te maken met de aanwezigheid van minister-president Kris Peeters en verschillende andere leden van de Vlaamse Regering. Maar ook de houding van het IJzerbedevaartcomité zorgt voor wrevel. Voor Doel 2020 getuigt het toch wel van bijzonder slechte smaak om telkens op de barricaden te springen voor de Vlaamse eisen en voor vrede te pleiten overal in de wereld maar de andere kant op te kijken als een compleet Vlaams dorp zonder reden van de kaart geveegd wordt. Vorige week schreef de bewonersvereniging daarover een brief aan de voorzitter van het comité Walter Baeten maar die bleef onbeantwoord. 

Actievoerders hielden slogans omhoog met daarop “Geen Vlaamse dorpsmoord op Doel” – “Mijnheer de minister-president slaap zacht!” – “Geen Vlaanderen zonder Doel” en “Vrede… ook in Doel”. Aan de aanwezigen werden ook pamfletten bedeeld met daarin een oproep aan minister-president Kris Peeters om een einde te maken aan de zinloze afbraak van het dorp.

Voor Doel 2020 dient de Vlaamse Regering zich in de aanloop naar meer autonomie voor de regio ernstig te bezinnen over welk Vlaanderen het eigenlijk wil. Met het bulldozer- en politiegeweld zoals het afgelopen weken in Doel werd ontplooid laat Vlaanderen zich alleszins van zijn minst fraaie kant zien. 

Doel 2020 pleit voor een Vlaanderen met een duurzame economie waar respect voor mens en gemeenschap géén loze woorden zijn. In die zin vraagt de bewonersvereniging aan minister-president Kris Peeters de zinloze afbraak in Doel onverwijld stop te zetten en een einde te maken aan de rechtenloze toestand in Doel. Als de rechtsstaat voor de minister-president iets betekent dan dient men op zijn minst de nog lopende procedures omtrent de afbraak af te wachten. Doel 2020 vindt het evenmin kunnen dat Maatschappij Linkeroever bij de afbraak zowat alle regels met de voeten treedt zonder dat daartegen wordt opgetreden.

Uit een enquête in het weekblad Knack waar bijna 1300 mensen aan deelnamen bleek dat nagenoeg 80%(!) wil dat er een einde komt aan de afbraak van woningen in Doel. Als minister-president Kris Peeters het meent met zijn “Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief” dan weet hij op basis van deze enquête welke richting dat moet uitgaan. Doel 2020 eist alleszins dat er een definitief einde komt aan de Vlaamse achterkamertjespolitiek waarbij de burger keer op keer wordt geconfronteerd met voldongen feiten. Wie ervan droomt een dorp van de kaart te vegen moet ook maar de moed hebben daar een breed maatschappelijk debat voor aan te gaan.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]