PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  24augustus 2008

 

Voorzitter Maatschappij Linkeroever bevestigt ontbreken van wettelijk kader voor sloop 

Voorschriften inzake asbestverwerking werden niet gevolgd bij afbraak


De aankondiging van Doel 2020 dat het verdere juridische stappen zal zetten tegen de sloop in Doel krijgt steun uit onverwachte hoek. Volgens Doel 2020 mogen de afzonderlijke(!) sloopvergunningen dan naar de vorm in orde zijn, maar om ganse straten te kunnen afbreken in een woongebied stelt de wet dat er eerst een wijziging van bestemming dient plaats te vinden. 

Dit wordt bevestigd door niemand minder dan de directeur van de Maatschappij Linkeroever, Daan Schalck. In een reactie op de nieuwe juridische stappen van Doel 2020 weet die te vertellen dat hieromtrent “het planproces (nog) loopt”. Daarmee geeft Schalck expliciet te kennen dat men zich met de sloop volkomen buiten de wettigheid bevindt en er inderdaad nog altijd géén plan is op basis van hetwelke men in Doel kan handelen of het géén woongebied meer is. 

Het is dus allesbehalve evident dat vooraleer dit “planproces” is voltooid, vooraleer een openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden, vooraleer de Volksvertegenwoordiging zich over dit “planproces” heeft kunnen buigen al onomkeerbare daden worden gesteld. Maar daar ziet Daan Schalck géén graten in. Voor iemand die in een vorig leven ooit nog volksvertegenwoordiger(!) was is dit toch wel een vreemde gedachtenkronkel. In een democratie geldt de wet voor iedereen. Ook voor voormalige volksvertegenwoordigers die nu als directeur de afbraak van een dorp promoten . Misschien kan iemand dat eens aan mijnheer Schalck gaan uitleggen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de Maatschappij Linkeroever een loopje neemt met wetten en voorschriften. Zo werden op 22 en 23-12-2006 door de Maatschappij aan een aannemer in buurgemeente Kieldrecht opdracht gegeven om een aantal huizen professioneel onbewoonbaar te maken. Ondanks de logenstraffing van deze feiten door de voorzitter van de Maatschappij beschikt Doel 2020 intussen over het verslag van de Maatschappij (en opgesteld voor datum van betreffende afbraak) waar zwart op wit staat: “Bij slechte woningen (sic) worden direct deuren en ramen verwijderd om nieuwe kraakpogingen tegen te gaan.”

De chaotische afbraak van vorige maandag waarbij 15 huizen tot puin werden gereden in de Havenweg in Doel kwam er eveneens in opdracht van de directeur van de Maatschappij Linkeroever. Het maakt dat er tot op de dag van vandaag hopen ongesorteerd puin en afval liggen in de dorpskern. Iedereen kan bovendien vaststellen dat zich daar stukken (gebonden) asbest tussen bevinden van eternietplaten die normaliter – zoals voorgeschreven – voorafgaand dienen verwijderd. 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]