PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  22 augustus 2008

 

Perstekst inzake de sloop van Doel

Vandaag hield Doel 2020 een persconferentie in De Doolen in Doel.

Daarbij waren aanwezig ere-senator en voormalig staatssecretaris voor de hervorming van de instellingen Ferdinand De Bondt; mr. Igor Rogiers; Frie Lauwers, Maurice Vergauwen, Marina Apers, Stefaan Willaert, allen inwoners van Doel; Paul van Broeck, landbouwer in de bedreigde ProsperPolder; Jan Creve, woordvoerder Doel 2020.

Na de gebeurtenissen van afgelopen week is het dorp Doel nog altijd in shock. Het centrum lijkt gebombardeerd en de opruimingswerken duren waarschijnlijk nog dagen.

Men heeft diegenen die op een legitieme manier opkomen voor een eerlijke zaak duidelijk een lesje willen leren. Het zijn de methodes van bange mensen mét macht die hopen op die manier het dossier Doel snel van de baan te hebben. In de feiten maken zij het alleen maar erger. Er is in Doel enorm veel woede. Maar ook vastberadenheid.

De Doelenaars zijn intussen wel wat gewoon. Sinds jaren maakt de overheid wonen in Doel onmogelijk. Daarbij ging men op een bepaald moment zelfs zover dat de aannemer de opdracht kreeg van de Maatschappij Linkeroever om verschillende woningen professioneel onbewoonbaar te maken. Dat gebeurde o.m. door met de kraan de raamkozijnen uit de woonsten te duwen. Doel 2020 beschikt terzake over alle bewijzen die dit kunnen staven.

Ondanks het feit dat er door bewoners herhaaldelijk werd gevraagd om op te treden tegen vandalen en rovers in Doel is er nooit iets ondernomen. Zelfs niet nadat de daders met naam en toenaam werden doorgegeven aan de overheid. Een schril contrast met inzet van de federale oproerpolitie tegen het ludieke protest van bewoners en actievoerders.

Wat is dit voor een gemeente, wat is dit voor een land waar de overheid de plaatselijke bevolking tot vijand uitroept en de dorpsbewoners laat belegeren door haar oproerpolitie?

De argumenten

Volgens de burgemeester van Beveren was het brutaal optreden van afgelopen maandag nodig uit ‘veiligheidsoverwegingen’. Wie bekommerd is om de veiligheid van de mensen handelt niet zoals afgelopen maandag. Wie bekommert is om de veiligheid van mensen laat geen huizen afbreken die palen aan (met kinderen) bewoonde huizen.

Wij hebben vandaag met eigen ogen (en in aanwezigheid van mensen van de pers) kunnen vaststellen dat zich tussen het puin van de kapotgeslagen huizen stukken van asbestplaten bevinden. Nochtans bleek volgens de opdrachtgevende overheid in deze alles “in orde”.

Er is de voorbije week enorm aan desinformatie gedaan. Niet in het minst over de mensen die in Doel wonen of er op de barricaden staan. Welnu, in Doel wonen nog altijd 400 mensen. Daarvan 200 in de dorpskern. In de argumentatie die we deze week hoorden werd er op gewezen dat een groot deel van de inwoners van Doel “inwijkelingen” zijn. Alsof dat de brutaliteit van afgelopen maandag rechtvaardigt…

Een deel van de inwoners van Doel woont hier slechts enkele jaren. Maar er woont ook nog altijd een representatieve groep autochtone Doelenaars in het dorp. Er zijn mensen die hier nog altijd in hun eigen huis wonen en die moeten aanzien hoe de overheid hun leefomgeving, op de kaart - de facto woongebied - herschept in een maanlandschap.

Elke zomer krijgt het dorp bezoek van méér dan 100.000 mensen. De Scheldewijdingsfeesten vorige maand trokken 10.000 bezoekers.

De middelen die de Vlaamse overheid hanteert zijn een schande voor dit land. Zij zijn een rechtsstaat en een democratie onwaardig. Als de Vlaamse overheid zo overtuigd is van haar groot gelijk waarom neemt zij dan haar toevlucht tot brutaal geweld?

Als
de Vlaamse overheid zo overtuigd is van haar gelijk waarom neemt zij dan met opzet niet bindende "beslissingen" zodat die beslissingen niet juridisch kunnen aangevochten worden maar ze wel hypocriet kunnen stellen dat het beslist is?

Het is een wettelijke verplichting van behoorlijk bestuur om bij de ruimtelijke planning altijd met alle belangen rekening te houden en die af te wegen. Maar dat weigert men nog steeds. Systematisch.

Niet alleen in Doel trouwens. In gans de omgeving – een gebied van zo’n 50 à 60 km2 worden momenteel huizen en boerderijen systematisch opgekocht door de overheid met geen andere bedoeling dan ze af te breken. We spreken niet alleen over Doel maar ook over Prosperpolder en het grondgebied van Kieldrecht en Verrebroek. Het gaat over een gebied tot tegen de Nederlandse grens en tot tegen de dorpskom van Kieldrecht. De repercussies voor landbouwers in het gebied gaan zelfs tot 20 à 30 km van hier.

Wie een historisch dorp van 800 jaar wil afbreken, een complete streek wil vernietigen moet daarvoor bijzonder goede argumenten hebben. Maar die argumenten mogen wij blijkbaar niet horen.

Actie

Doel 2020 zet geen punt achter zijn actie. Wij zijn aangeslagen maar niet verslagen. De reacties uit alle hoeken van Vlaanderen sterken ons in de overtuiging dat die actie méér dan ooit noodzakelijk is. De actie voor het behoud van Doel gaat trouwens al lang niet meer enkel om Doel. Het is voor alles de keuze voor een leefbaar Vlaanderen waar respect voor mens, natuur en erfgoed geen loze begrippen (meer) zijn.

In onze politieke actie richten wij ons de volgende dagen tot de Vlaamse volksvertegenwoordiging met de vraag haar verantwoordelijkheid op te nemen en een einde te maken aan dit zinloos overheidsgeweld en de wetsontduiking van de overheid. Alle volksvertegenwoordigers zullen daarbij ook een dossier overhandigd krijgen ivm de anomalieën in de aan gang zijnde sloop.

Inwoners van Doel starten ook een reeks nieuwe procedures tegen de afbraak. Uit de feiten blijkt namelijk zonneklaar dat de werken volledig indruisen tegen de wetgeving inzake stedenbouw. De afzonderlijke sloopvergunningen mogen dan naar de vorm wel in orde lijken, dat wil niet zeggen dat men in een woongebied zomaar ganse straten tegen de vlakte kan gooien. Daartoe is een gewestplanwijziging noodzakelijk. Een gewestplanwijziging die wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

De bewonersvereniging heeft ook ernstige vragen bij de objectiviteit in de lopende procedures. Zo hebben wij moeten vaststellen dat de gewestelijke stedelijke ambtenaar die de slopingsvergunningen moet goedkeuren de argumentatie van de Maatschappij Linkeroever integraal overneemt. Tikfouten incluis…

Mede daarom zal Doel 2020 ook een klacht indienen bij de Vlaamse ombudsman.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]