PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  13 augustus 2008

 

Doel 2020 wil politieke oplossing voor dossier Doel

Goed beleid is terugkomen op foute beslissingen


Doel 2020 heeft vandaag aan alle leden van de betrokken commissies van het Vlaams Parlement een zwartboek gestuurd over de geplande sloop in Doel.

Dit dossier werd opgesteld door ere-senator en gewezen staatssecretaris voor de Hervorming van de Instellingen Ferdinand De Bondt. Het dossier geeft een nauwkeurig overzicht van wat zich momenteel met betrekking tot Doel en daaraan gekoppeld het lot van de omringende polders afspeelt: een langzaam en bijzonder duur proces van moord met voorbedachte rade.

De manier waarop piekfijne woningen in Doel - door de overheid aangekocht met veel geld - bewust werden gevandaliseerd wordt in dit dossier volledig uit de doeken gedaan. Met naam en toenaam.

Met het publiek maken van deze feiten wil Doel 2020 aantonen dat in Doel en omgeving een loopje wordt genomen met de democratie en de bestaande wetgeving. Dat de Maatschappij Linkeroever – die aan niemand rekenschap aflegt - handelt alsof zij boven de wet staat.

Doel 2020 vraagt met aandrang aan alle leden van het Vlaams Parlement dat zij zich inzake Doel niet langer zand in de ogen laten strooien. Een democratie die naam waardig verdraagt geen sluipmoord zoals die momenteel in Doel plaatsvindt.

De gebeurtenissen van afgelopen dagen tonen aan dat het niet langer volstaat zich te verschuilen achter een zogenaamd “beslist beleid” dat inhoudelijk niet de minste betekenis heeft. Wie een dorp van de kaart wil vegen dient daarvoor zéér stevige argumenten te hebben. Maar tot hiertoe heeft daar nog niemand iets van vernomen. 

U vindt de tekst van Ferdinand De Bondt terug op volgende link:

http://www.doel2020.org/Teksten/doel2020/2008-08-06_(LeE90)_J'Accuse.pdf

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]