PERSMEDEDELING

van DOEL 2020 ,  12 augustus 2008

 

Persmededeling Doel 2020: Sloop van woningen in Doel mislukt tweede dag op rij.

Maatschappij Linkeroever kondigt een lukraak, onaangekondigde, afbraakgolf
in het dorp aan.


Na een eerste mislukte poging gisteren om 12 huizen te slopen startte de aannemer deze morgen opnieuw met sloopwerken in Doel. Ditmaal niet met huizen waarvan de sloop was aangekondigd door de Maatschappij Linkeroever
maar met lukraak gekozen woningen die voorkomen op een lijst van huizen waar intussen sloopvergunningen voor werden afgeleverd. Die handelswijze was het resultaat van een spoedvergadering met verschillende instanties die
gisterenavond plaatsvond. Actievoerders maakten ook aan de nieuwe poging om tot sloop over te gaan snel een einde door de daken van betreffende huizen te bezetten. Daardoor heeft de aannemer de afbraakwerken in Doel tijdelijk
opgeschort.

Terzelfdertijd heeft de directeur van de Maatschappij Linkeroever, Daan Schalck, aan de 'Werkgroep Doelse Leefgemeenschap' - die namens de bewoners van Doel de contacten onderhoudt met de verschillende overheden - laten
weten dat er de "komende dagen, weken en maanden" zal afgebroken worden zoals het uitkomt! Met andere woorden de inwoners van Doel kunnen zich net zoals deze morgen, onaangekondigd, voor dag en dauw, gelijk waar in het
dorp, verwachten aan neerploffende containers en bulldozergeweld. Dat er mensen zijn in Doel die een woning betrekken vlak naast een van de gevonniste woningen blijkt voor de directeur van deze overheidsinstelling allemaal zonder belang te zijn. (zie brief hieronder) Het enige dat blijkbaar voor deze man telt is dat Doel kapot moet.

Mogen wij ons luidop afvragen op welke andere plaats in Vlaanderen zo iets kan?! Dragen deze praktijken de goedkeuring weg van de gemeente Beveren en met name van de burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver die - we herinneren hem eraan - ook burgemeester is van de Doelenaars? Zijn de inwoners van Doel door de Vlaamse Regering vogelvrij verklaard omdat ze het aandurven ludiek(!) te protesteren tegen de afbraak van hun dorp?

Hoe men er ook over denkt, het probleem Doel is niet van de baan. Voorbije weken hebben aangetoond dat Doel een probleem is met een bijzonder grote maatschappelijke relevantie. Beslissingen over het dorp en de streek kunnen
onmogelijk het resultaat zijn van achterkamertjesoverleg. Ze dienen gepaard te gaan met een breed maatschappelijk en politiek debat. Als het minister-president Kris Peeters menens is met zijn zoektocht naar het "Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief" dan zorgt hij ervoor dat dit debat er ook komt.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]