PERSMEDEDELING 
van Bruno Stevenheydens

Fractievoorzitter Vlaams Belang Beveren, Volksvertegenwoordiger

10 augustus 2008


Stop de afbraak van Doel

Beveren dient zijn band met de Schelde te behouden

Saeftingedok is nefast voor de mobiliteit

De komende dagen wil de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid (Maatschappij) in Doel opnieuw een aantal woningen afbreken. Zowel in de Havenweg als op de Engelsesteenweg worden een aantal woningen geviseerd. Reeds eerder had ik enkele tientallen sloopdossiers onderzocht. Voor een aantal woningen werden de technische verslagen vervalst om een sloop mogelijk te maken. De meeste geviseerde woningen zijn pas verkrot vanaf het ogenblik dat zij in handen waren van de overheid (Maatschappij). Welke private eigenaar kan ongestraft tientallen woningen laten verkrotten om ze vervolgens af te breken? De Vlaamse overheid tolereert dit blijkbaar wel van de Maatschappij. Het gemeentebestuur van Beveren staat erbij en kijkt ernaar en heeft elk sloopdossier dat volledig is zonder één enkele opmerking positief geadviseerd.

Nochtans zou de gemeente Beveren er goed aan doen om de verdere sloop stop te zetten. Het gemeentebestuur is hiertoe in staat, de voorzitter van de Maatschappij is immers schepen in het college van Beveren. Er is momenteel geen enkele beslissing genomen over de toekomst van de site van de dorpskern van Doel. Minister-president Peeters heeft reeds te kennen gegeven dat dit nog heel wat jaren kan duren.

De Vlaamse regering heeft op 19 mei 2000 beslist dat Doel pas weg moet op het ogenblik dat de bouwvergunning voor een 2de containerdok op linkeroever wordt afgeleverd. Tot dat tijdstip zou het woonrecht gegarandeerd worden en zou zowel het ICW (Intercommunale) als de Maatschappij de verworven huizen als een goede huisvader dienen te beheren. De Vlaamse regering negeert – zonder dit te motiveren – de regeringsbeslissing van 2000. Nochtans zijn er nog altijd een aantal eigenaars in Doel die elk aanbod tot verkoop in de minne afwijzen. Behalve de eigenaars – die volgens de grondwet niet onteigend kunnen worden wegens het ontbreken van een openbaar nut – zijn er de oude en nieuwe inwoners die gebruik maken van het woonrecht (sommigen in de woning die zij reeds decennia bewonen) en liever niet zouden verhuizen. Begrijpbaar, de voorbije Scheldewijdingsfeesten tonen het waardevolle karakter van Doel als uniek polder- en Scheldedorp op de rand van de haven. Beveren beseft blijkbaar niet dat zij haar unieke en laatste directe band met de Schelde en een onvervangbaar stuk erfgoed zomaar laat afbreken. Op de rechteroever heeft men in het verleden bijna dezelfde fout gemaakt met het veel kleinere Lillo-fort. Wie momenteel deze aangename oase in het rechterhavengebied bezoekt, weet dat er voor Doel veel meer mogelijkheden zijn inzake toerisme en bewoning.

Juist daarom dient Beveren de huidige afbraakwerken een halt toe te roepen!

Kiezen voor het behoud van Doel betekent ook dat een Saeftingedok - zelfs op lange termijn - uitgesloten is. In het verleden heeft men te snel en ondoordacht bepaalde beslissingen genomen zonder stil te staan bij de gevolgen voor de mobiliteit. Een aantal andere projecten in de Waaslandhaven zijn – in tegenstelling tot de prognoses – niet of slechts gedeeltelijk afgewerkt. Het Verrebroekdok is slechts voor 2/3de afgewerkt. Het nutteloze Doeldok is men momenteel voor de helft terug aan het opvullen. Zelfs de verdere ingebruikname van het Deurganckdok verloopt veel trager dan voorzien. Maar het reeds afwerken van alle genomen beslissingen (incluis de logistieke zone in Verrebroek) zal voor een enorme toename van de mobiliteitsproblemen in het Waasland en Antwerpen zorgen. Zelfs zonder een Saeftingedok zullen de mobiliteitsproblemen fors toenemen.

Een gecoördineerd havenbeleid in Vlaanderen moet ons behoeden voor overhaaste onvoldragen beslissingen. Momenteel aan de orde is het veilig stellen van de bereikbaarheid. Een noodzakelijk dossier als de Liefkenshoekspoortunnel (waarvan de start van de werken steeds weer wordt uitgesteld) is veel belangrijker dan megalomane projecten.

Het behoud van Doel staat niet haaks op een goed havenbeleid. Integendeel, het zijn juist de inwoners en verdedigers van Doel die de aandacht erop vestigen dat een Saeftingedok zal leiden tot een totale mobiliteitscrisis. De haven is heel belangrijk maar niemand (ook het bedrijfsleven niet) is er mee gebaat als we binnen enkele jaren zowat op elk uur van de dag in de file staan.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]