PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  8 augustus 2008

 

Sloop van woningen in Doel bedreigt beschermde vogels 

Doel 2020 dient klacht in bij Natuur en Bos


Doel 2020 heeft vandaag n.a.v. de aangekondigde sloop van 13 woningen aanstaande maandag in Doel klacht ingediend bij Natuur en Bos. 

Die klacht houdt verband met de aanwezigheid van nestelende huiszwaluwen. Doel is een van de laatste plaatsen in Vlaanderen waar een grote populatie huiszwaluwen is terug te vinden. In de dorpskom bevinden zich meer dan 80 individuele bewoonde nesten. De vogels en hun typische gemetselde nesten behoren onmiskenbaar tot het natuurlijk Ún cultureel erfgoed van de streek. Huiszwaluwen stellen specifieke eisen aan hun milieu: dakranden uit natuurlijke grondstoffen en met contrastwerking, natuurlijk reservoir van bouwstoffen (modder) en voedsel (insecten), rust. In Doel zijn deze factoren in hoge mate voorhanden, een unicum in Vlaanderen. 

Zwaluwen zijn ook decretaal beschermd. (decreet natuurbehoud, KB 9 september 1981 en art. 50 Veldwetboek). 

Onder de dakrand van de woonsten die men maandag wil slopen bevinden zich zwaluwnesten. Volgens de wet betekent dat niets minder dan dat de sloop niet kan doorgaan.

De voorgenomen onnodige sloop van woonsten met zwaluwnesten illustreert dat de zogenaamde bekommernis om natuurwaarden van de Antwerpse havenautoriteiten in de feiten weinig voorstelt. Zolang natuur en natuurcompensaties kunnen gebruikt worden om de mensen uit de streek weg te pesten wordt het item gretig gehanteerd. Op het moment dat het er zou kunnen toe leiden dat Doel of het authentieke polderlandschap intact blijven, kijkt men de andere kant op.

Voor verdere info over het thema: Erfgoedgemeenschap Doel, Conventie van Faro, de Verklaring van Portoroz en het Nieuwe Charter van Athene.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]