AFBRAAK WONINGEN IN DOEL


23/06/2008 In Doel is maandagmorgen de afbraak gestart van zeven leegstaande woningen. Het actiecomité Doel 2020 voerde actie tegen de sloop. 
Volgens woordvoerder Jan Creve is dit immers in tegenspraak met vroegere afspraken en beloften van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Die zou eerder hebben verklaard de nog lopende beroepsprocedure van de bewoners tegen de afbraak af te wachten. Volgens Doel 2020 zijn de sloopwerken een provocatie. De Maatschappij Linkeroever deelde immers mee dat het gaat om "de slechtste huizen" van het dorp. "Een grove leugen want de zeven open bebouwingen in de Scheldemolenstraat zijn slechts 20 tot 30 jaar oud en bouwtechnisch in zeer goede staat", aldus Creve. "Ze liggen bovendien een eind van de dorpskom verwijderd en staan dus voor niks in de weg."
Dat de woningen er verloederd bijliggen is volgens Creve het gevolg van het gevoerd beleid door de Maatschappij Linkerscheldeoever en de intercommunale Land van Waas (ICW) door geen nieuwe bewoning toe te laten.
Het ICW kondigde eerder al aan geen woningen meer ter beschikking te stellen in het kader van het tijdelijk woonrecht. Dat loopt immers af op 31 augustus 2009 en volgens het ICW heeft het daarom geen zin mee om nog te renoveren.
In september vorig jaar kon Doel 2020 de sloop van een 18-tal woningen nog laten stil leggen in kortgeding bij de rechtbank Van Dendermonde.
Enkele maanden later kreeg de Maatschappij Linkerscheldeoever toch groen licht om de sloop te hervatten. Maandagmorgen waren de eerste zeven huizen aan de beurt. De actie van Doel 2020 verliep sereen maar het comité wil niet bij de pakken blijven zitten. Tegen een volgende reeks sloopvergunningen voor 26 huizen trekt Doel 2020 naar de Raad van State om ze te blokkeren (BELGA)  

23/06/2008 Groen! noemt sloop van huizen in Doel onwettig
Groen! eist dat de afbraak van zeven leegstaande woningen in Doel onmiddellijk wordt stopgezet. De oppositiepartij noemt de sloop onwettig. Doel ligt nog altijd in woongebied en er is nog steeds geen beleidsplan om het gebied een andere functie te geven, protesteert de groene partij.
Geen bouwvergunning voor Saefthingedok
"Op 19 mei 2000 besliste de paars-groene Vlaamse regering dat de inwoners van Doel in hun huis mochten blijven wonen totdat de Vlaamse regering een bouwvergunning zou afleveren voor het Saefthingedok. Dat heette toen 'beslist beleid'. Aangezien deze bouwvergunning er nog steeds niet is, is deze sloopactie niet alleen vanuit menselijk oogpunt verwerpelijk, maar mist ze ook elke wettelijke basis", aldus Vlaams parlementslid Jos Stassen.
Dat vandaag begonnen is met de sloop van de woningen, kan "niet anders dan bewijzen dat de Vlaamse regering in alle stilte haar keuze dan toch gemaakt heeft: het Saefthingedok komt er sowieso, dus Doel moet verdwijnen", aldus nog Jos Stassen. (HLN)

24/06/2008 Stil protest houdt bulldozers niet tegen
Zeven woningen tegen begin volgende week afgebroken

Het stille protest van de trieste Doelenaars was gisteren niet opgewassen tegen het vernietigende kabaal van een bulldozer. De eerste van een nieuwe reeks 'onbewoonbaar verklaarde' woningen ging tegen de vlakte. De eerste van zovele de komende maanden. 

Doel, gisterochtend even voor 8 uur. Een aannemer staat klaar om te beginnen met de afbraak van de eerste van zeven woningen in de Scheldemolenstraat. De bulldozer raakt echter niet voorbij een haaks geparkeerde bestelwagen, die de toegang tot de doodlopende straat blokkeert. Het is slechts uitstel van executie, want vijf minuten later moet actievoerder Jan Creve van Doel 2020 zijn camionette verplaatsen op bevel van de politie.

Het comité Doel 2020 is op post om - vreedzaam - te protesteren tegen de sloop van de 'slechtste woningen' in Doel, zoals de Maatschappij Linkerscheldeoever de veroordeelde panden in de Scheldemolenstraat 67, 69, 71, 73, 75, 77 en 85 catalogiseert. 'Slechtste woningen? Een grove leugen', fulmineert Creve. 'Het gaat hier zonder uitzondering om nieuwbouwwoningen van hooguit twintig, dertig jaar oud. Met wat oplapwerk zijn ze zo weer bewoonbaar. De huizen liggen bovendien een eind van de dorpskom verwijderd en staan dus voor niets of niemand in de weg.'

De directeur van de Maatschappij Linkeroever, Daan Schalck, spreekt dat tegen: 'We hebben een technisch verslag laten opmaken, en daaruit blijkt dat de huizen onbewoonbaar zijn en ook niet te renoveren zijn.' En dus moeten de open bebouwingen tegen de vlakte, gisteren de eerste van zeven. Klokslag acht uur strekt de bulldozer zijn armen uit om de voorgevel van het huis in de Scheldemolenstraat 67 in te deuken. Het gekraak van vermorzelende houten balken en het gekletter van uiteenspattende dakpannen verdrijven de rust in Doel.

Militant Jan Creve noemt de afbraakwerkzaamheden 'pure intimidatie'. 'Dat de aannemer uitgerekend bij het begin van de zomer - steeds een toeristische topper in Doel - start met de sloop, wordt door de inwoners ervaren als een bijzondere grofheid.' Doel 2020 had vorig jaar de rechter ervan overtuigd om de sloopwerkzaamheden te laten stilleggen, maar die beslissing werd begin dit jaar ingetrokken. Alhoewel Doel 2020 daartegen beroep aantekende, zegt de Maatschappij Linkerscheldeoever dat ze de sloop mocht hervatten.

'Het stond te gebeuren', reageert een opvallend gelaten Patrick Gysebrecht, die vanachter een dranghek volgt hoe het puin in containers wordt gedumpt.

Hij heeft twee jaar geleden het huis naast nummer 67 gekraakt, wetende dat de sloophamer boven zijn hoofd hangt. Begrijpen waarom Doel plat moet, kan hij niet, wil hij niet. 'Doel is een gezellig dorp, iedereen kent iedereen.' Dorpelinge Frie Lauwers beaamt dat. 'Het is hier goed wonen, ook al zegt de overheid dat dat niet zo is.'

Omdat Doel onbewoonbaar werd verklaard door de Vlaamse overheid, zijn al honderden inwoners verhuisd naar buurgemeenten. Toch wonen er nog tweehonderd mensen. In principe moeten zij tegen eind augustus volgend jaar het dorp verlaten. De meesten onder hen huren hun stek en zullen dus drie maanden op voorhand een brief met het slechte nieuws ontvangen. Vijftien gezinnen hebben hun huis nooit verkocht aan de overheid; zij zullen zich niet zomaar laten verdrijven.

Wat er daarna met het dorp gebeurt, is onbekend. 'Planologisch staat er nog niet concreets op papier, maar het staat in de sterren geschreven dat Doel tot het havengebied zal behoren', zegt Daan Schalck van de Maatschappij Linkeroever.

De zeven woningen in de Scheldemolenstraat zijn begin volgende week wellicht afgebroken. Tegen een volgende reeks sloopvergunningen voor 26 huizen trekt Doel 2020 naar de Raad van State. (HLN)

 

Foto's van de zeven "slechtste huizen" van het dorp

 
24/06/2008 Afspraak om uitspraak rechter af te wachten niet gerespecteerd volgens bewoners

'Slechte woningen' tegen de vlakte in Doel

De Maatschappij Linkerscheldeoever is begonnen met de afbraak van zeven villa's in Doel. Volgens de maatschappij waren de woningen, die dateren uit de jaren tachtig, onbewoonbaar.

Het actiecomité Doel 2020 noemt de sloop pure provocatie en zegt dat de Maatschappij het gentlemen's agreement om te wachten met de afbraak doorbreekt. De Maatschappij ontkent dat die afspraak bestaat.

In de Scheldemolenstraat in Doel is het eerste van een reeks van zeven huizen gesloopt. Volgens de Maatschappij Linkerscheldeoever, die instaat voor de industrialisatie van het noordelijke Scheldegebied, waren de villa's 'de slechtste huizen' van het dorp en werden ze door de wooninspectie in categorie vier geplaatst, wat neerkomt op 'af te breken'.
"Een grove leugen", zegt het Doels actiecomité Doel 2020. "De huizen zijn, mits er een grondige poetsbeurt plaatsvindt, perfect bewoonbaar."
Volgens Jan Creve, coördinator van Doel 2020, is de afbraak vlak voor de vakantie een daad van pure provocatie. "Doel krijgt elke zomer 10.000 toeristen over de vloer. Dat zo vlak voor het seizoen met de sloop wordt begonnen, bewijst voor ons nog maar eens wat hun plan is: ons buiten pesten."
Bovendien gaat de sloop volgens Creve in tegen afspraken die enkele maanden geleden gemaakt zijn met de Maatschappij. Toen de rechter in Dendermonde eind vorig jaar toestemming gaf de huizen in Doel te slopen en Doel 2020 daartegen in beroep ging, zou er immers een gentlemen's agreement gemaakt zijn tussen de dorpelingen en de Maatschappij om te wachten met slopen tot er een uitspraak in beroep was. Daan Schalk van de Maatschappij zegt echter dat een dergelijke afspraak nooit bestaan heeft.
Nochtans beschikt het actiecomité wel over een brief waarin Peter Deckers, voorzitter van de Maatschappij, enkele bezorgde inwoners van de Camermanstraat schrijft dat hij "wacht op de uitspraak in hoger beroep". Volgens Ferdinand De Bondt, die zich al jaren met de kwestie bezighoudt, moet daaruit verstaan worden dat Deckers de 'taciete afspraak' wel degelijk zegt te zullen respecteren. Zelf zegt Deckers daarover: "Ik kan mij niet herinneren dat ik brieven naar inwoners heb gestuurd over die kwestie. Het zou kunnen, maar ik kan het me niet herinneren."
Het actiecomité zit echter met de handen in het haar over welke acties verder kunnen worden ondernomen. Over enkele maanden wordt een uitspraak in beroep verwacht en daarnaast trekt Doel 2020 naar de Raad van State om een volgende reeks sloopvergunningen voor 26 huizen te laten blokkeren. "Naast de juridische strijd zijn onze mogelijkheden nagenoeg uitgeput", zegt Creve. "Wij hopen vooral op steun van buitenaf, op beleidsniveau of van het middenveld. Dit kunnen mensen toch niet blijven pikken?"
Doel dreigt al sinds de jaren zestig plaats te moeten ruimen voor de Antwerpse havenexpansie. In 2006 werd al een reeks verkrotte woningen weggehaald, maar het is voor het eerst dat bewoonbare huizen worden afgebroken. Het actiecomité en verschillende Doelenaars stonden paraat toen de sloopwagens gisteren arriveerden. Met hun eigen wagens blokkeerden ze de weg tot de politie erbij werd gehaald om de blokkade te breken. De sloop zal zeker nog de hele week doorgaan. (DM)

23/06/2008 Zeven huizen Doel tegen de vlakte

In Doel werden gisteren de eerste zeven leegstaande huizen gesloopt.

In Doel, dat moet wijken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven, is gisterochtend de afbraak begonnen van zeven leegstaande woningen. Het actiecomité Doel 2020 voerde actie tegen de sloop en spreekt van een provocatie van De Maatschappij Linkeroever. Die zegt dat het om 'de slechtste huizen' van het dorp gaat.

'Een grove leugen, want de zeven open bebouwingen in de Scheldemolenstraat zijn slechts 20 tot 30jaar oud en bouwtechnisch in zeer goede staat', zegt Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020. 'Ze liggen bovendien een eind van de dorpskom verwijderd en staan dus voor niks in de weg.'

Dat de woningen er verloederd bijliggen, is volgens Creve het gevolg van het beleid door de Maatschappij Linkerscheldeoever en de intercommunale Land van Waas (ICW), die geen nieuwe bewoning toelaten. Het ICW kondigde eerder al aan geen woningen meer ter beschikking te stellen in het kader van het tijdelijk woonrecht. Dat loopt af op 31 augustus 2009. Volgens het ICW heeft het daarom geen zin meer om nog te renoveren.

In september vorig jaar kon Doel 2020 de sloop van een achttiental woningen nog laten stilleggen in kort geding bij de rechtbank Van Dendermonde. Enkele maanden later kreeg de Maatschappij Linkerscheldeoever toch groen licht om de sloop te hervatten.

Gisterochtend gooide ze de eerste zeven huizen tegen de vlakte. Nochtans hadden de bewoners nog een beroepsprocedure tegen de afbraak lopen.

De actie van Doel 2020 verliep sereen, maar het comité wil niet bij de pakken blijven zitten. Tegen een volgende reeks sloopvergunningen voor 26 huizen trekt Doel 2020 naar de Raad van State om ze te blokkeren. (DS)

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]