PERSMEDEDELING 
van
Bruno Stevenheydens
Fractievoorzitter Vlaams Belang Beveren, Volksvertegenwoordiger

15 juni 2006

 

 

Gemeentebestuur Beveren mee verantwoordelijk voor onleefbaarheid en afbraak in Doel

 

Begin deze week werd begonnen met de afbraak van 7 woningen in het doodlopende gedeelte van de eerder residentiële Scheldemolenstraat in Doel. De afbraak is onzinnig en toont het ware gelaat van de overheid die geen rekening houdt met de beloftes om de leefbaarheid en de goede uitvoering van het woonrecht te garanderen. In augustus 2009 voorziet men de afloop van dit woonrecht. De Vlaamse overheid heeft bepaald dat dan ook de bewoning in Doel dient te eindigen en gaat momenteel zeer overhaast te werk. Nochtans zijn er – behalve de huurders en gebruikers van het woonrecht - nog steeds een aantal eigenaars in Doel die men omwille van het ontbreken van enig openbaar nut volgens de grondwet niet kan onteigenen.

 

Gisterenavond heb ik tijdens de maandelijkse gemeenteraad in Beveren nogmaals het college om tekst en uitleg gevraagd omtrent de recente verregaande pesterijen van verschillende overheidsinstanties. Van een gemeentebestuur wordt verwacht dat zij – zeker wanneer een hogere overheid uitblinkt in onduidelijke, slechte of niet-gemotiveerde en tegensprekende beslissingen – haar eigen inwoners ondersteunt en terzijde staat. Voor de gemeente Beveren geldt dit niet. Integendeel, het college van Beveren heeft alle steun verleend aan enkele instanties die recent een aantal verregaande beslissingen hebben genomen om de leefbaarheid van Doel en de woonkwaliteit van de overgebleven inwoners te schaden.

Het gemeentebestuur van Beveren heeft een dikke vinger in de pap bij de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeid (de voorzitter is immers een Beverse CD&V-schepen), het gemeentebestuur van Beveren is goed vertegenwoordigd in de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (de voorzitter is immers een Bevers CD&V-gemeenteraadslid), tenslotte is het gemeentebestuur goed vertegenwoordigd in het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas (ICW) (het college van Beveren levert een CD&V-schepen als ondervoorzitter). Alle drie deze instanties hebben recent beslissingen genomen die de woonkwaliteit en de leefbaarheid van Doel ernstig schaden.

 

Het ICW heeft recent laten weten haar activiteiten in Doel af te bouwen. Hier moet aan toegevoegd worden dat het ICW grote verantwoordelijkheid draagt voor de verkrotting van de verworven woningen door een groot deel van deze woningen met drogargumenten over te leveren aan leegstand en verkrotting en jarenlang verhuring van een flink aantal woningen te weigeren.

 

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting verhuurt recent geen vrijgekomen sociale woningen meer in Doel en voorziet om zoveel mogelijk bewoners reeds te verhuizen. Deze maatregel is onbegrijpelijk gezien de (zeer) lange wachtlijsten in de overige deelgemeenten van Beveren voor een sociale woning. De vrijgekomen sociale woningen in Doel worden overgegeven aan leegstand en verkrotting.  Voor de overgebleven bewoners in de Havenweg en Visserstraat vermindert het sociale contact en de leefkwaliteit.

 

De Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid beschikt momenteel over 51 sloopvergunningen (waaronder de 7 woningen in de Scheldemolenstraat). De gemeente Beveren heeft vlijtig meegewerkt om de sloopaanvragen in orde te maken. Na zelf de dossiers te hebben nagekeken heb ik vastgesteld dat de technische verslagen vaak opzettelijk foutief werden ingevuld om de woning toch maar een negatieve code te kunnen geven. Het college heeft zich in geen enkel technisch verslag of ander document in de sloopdossiers willen verdiepen. Namens de Vlaams-Belangfractie heb ik herhaaldelijk aangedrongen om het onnodig slopen van woningen te vermijden en enkel de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Ook daartoe was men niet bereid. Tijdens de vorige sloopwerken was er geen veiligheidscoördinator aanwezig en lag het puin en stof tot aan de andere kant van het dorp.  Het gemeentebestuur keek telkens de andere kant op.

 

Op dit ogenblik is er geen enkele beslissing genomen of nakende omtrent de toekomst van het gebied van de site Doel. Enkel reeds daarom is het onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur van Beveren verregaande medewerking biedt om de woonkwaliteit en leefbaarheid van de overgebleven inwoners schade toe te brengen. Beveren beseft blijkbaar niet dat zij haar unieke en laatste directe band tussen bewoning, landbouw en de Schelde en een onvervangbaar stuk erfgoed zomaar laat afbreken. Op de rechteroever heeft men in het verleden bijna dezelfde fout gemaakt met het veel kleinere Lillo-fort. Wie momenteel deze aangename oase in het rechterhavengebied bezoekt weet dat er voor Doel veel meer mogelijkheden zijn.

 

Beveren, 25 juni 2008

 

Bruno Stevenheydens

Fractievoorzitter Vlaams Belang Beveren

Volksvertegenwoordiger

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]