PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  23 januari 2008

 

Rechter in Dendermonde spreekt zich niet uit over wettigheid van afbraken

Saeftingedok blijkt hoe langer, hoe meer onhaalbare kaart

De stelling van de Maatschappij Linkerscheldeoever dat de kortgedingrechter de Maatschappij over de ganse lijn gelijk geeft is op zijn minst voorbarig. De rechter wenst zich namelijk niet uit te spreken over de wettigheid of onwettigheid van de afbraken. Hij stelt dat dit dispuut voor een andere rechtbank zijn beslag moet krijgen. Wie dus denkt dat de weg juridisch geffend ligt voor de volledige afbraak van het Scheldedorp Doel dwaalt.

Doel 2020 beraadt zich dan ook met zijn raadslieden over de verdere stappen die het dient te nemen.

Los van het juridisch gelijk en dat is waarschijnlijk veel belangrijker - blijft de vraag of wat de overheid in Doel met veel geweld doorvoert juist en rechtvaardig is?! In die zin is het veelzeggend dat van overheidswege elke vorm van dialoog met de bewoners systematisch wordt afgewezen. Erger nog, geen enkele minister heeft sinds 2001 nog een voet op het grondgebied van Doel gezet.

Nochtans wonen in Doel nog altijd 400 mensen. Op legale wijze. Zij zijn officile huurders en gebruikers of eigenaar van hun woonst. Het ganse dorp staat nog altijd als woongebied op de kaart. Dat wil zeggen dat de overheid de eigenaars niet kn onteigenen. Ook al toetert de Vlaamse minister-president Kris Peeters nu rond dat in 2009 Doel van de kaart moet zijn.

Voor Doel 2020 blijft het onaanvaardbaar dat perfect bewoonbare woningen en historisch erfgoed tegen de vlakte gaan zonder dat daar ook maar een argument voor bestaat. Voor het grondgebied Doel bestaat namelijk gn enkel plan waaruit blijkt dat het noodzakelijk moet ingenomen worden voor een verdere havenuitbreiding. Cijfers van o.m. het Nederlands Planbureau tonen bovendien aan dat de Europese havens in de range Le Havre Hamburg het volgende decennium afstevenen op een overcapaciteit. Ook zonder bijkomende infrastructuur! Bovendien rijdt de regio zich nu al hopeloos vast. En dat terwijl het Deurganckdok nog maar voor een fractie benut wordt.

Doel 2020 vindt het in die zin stuitend dat Peter Deckers, voorzitter van de Maatschappij Linkeroever, maar tevens eerste schepene van de gemeente Beveren amper zijn vreugde kan verbergen bij de idee dat de afbraak van zijn eigen deelgemeente kan hervat worden. Mogen wij ons luidop afvragen wie of wat mijnheer Deckers in deze vertegenwoordigt? Naar ons aanvoelen zeker en vast niet de wensen van de bevolking van Beveren.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]