PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  7 september 2007

 

Wat in Zeebrugge kan moet ook in de Waaslandhaven kunnen

Doel vraagt garanties aan Vlaams minister-president Peeters

De garanties die burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) en havenvoorzitter Joachim Coens hebben gegeven aan de inwoners van Zwankendamme in het Zeebrugse Havengebied kunnen ook voor Doel. Dat is het standpunt van het actiecomité Doel 2020.

Eerder toonde een leefbaarheidsstudie over Doel al aan dat het dorp perfect leefbaar blijft met de aanleg van het Deurganckdok. Daarvoor werd tussen het havengebied en het dorp Doel zelfs speciaal een leefbaarheidsbuffer aangelegd. De kostprijs van deze buffer die vorig jaar maar voltooid werd…bedroeg 5, 5 miljoen euro! Men kan zich de vraag stellen voor wat deze investering nodig was als Doel nu toch zou moeten verdwijnen?

Het actiecomité Doel 2020 wees er al eerder op dat het historische dorp Doel een meerwaarde kan betekenen voor de Antwerpse haven op de Linkeroever. Dat is een standpunt dat ook bij sommige havenbazen weerklinkt. Zowel bij werkgevers als werknemers is er vraag naar betaalbare woningen en naar faciliteiten voor restauratie en recreatie. Het historische Scheldedorp Doel heeft op dat gebied veel te bieden. Ondanks de nabijheid van de haven is het een uitzonderlijke oase van rust. Maar tot hiertoe weigerde de Vlaamse overheid terzake elke dialoog.

Doel 2020 blijft zich hierover verbazen. Te meer de situatie in Doel veel minder dramatisch is dan in Zwankendamme. Doel is afgeschermd van het havengebied met een meer dan 20m hoge bufferdijk, heeft uitzicht op de Schelde en sluit aan op een stuk ongerept polderlandschap. Bovendien zijn er geen concrete plannen over een verdere havenuitbreiding die een rechtstreekse bedreiging zouden kunnen vormen voor Doel.

De Doelenaars hopen dat de verstandige beslissing van de Zeebrugse burgemeester en het havenbestuur ook de verantwoordelijken in het Waasland en het Antwerpse havenbestuur mogen inspireren. Die riskeren na het recente verbod van de rechter in Dendermonde om woningen af te breken in Doel dat ze zich (juridisch) blijven vastrijden in het dossier.

Voor Doel 2020 is het hoog tijd voor een realistische aanpak van het dossier Doel. De Antwerpse haven op Linkeroever heeft de grenzen van haar groei bereikt. Anderzijds wonen er in Doel en omgeving nog altijd honderden mensen. Wil de Vlaamse regering het conflict met deze mensen blijven aangaan? Wil zij procedures blijven voeren? Of gaat zij eindelijk met de bewoners van Doel en de polder in dialoog over wat mogelijk en wenselijk is?

Doel 2020 is terzake bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Wij hopen van de nieuwe minister-president Kris Peeters hetzelfde.

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020,
Jan Creve,
0472/55.61.44

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]