PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  4 september 2007

 

Doel 2020 boekt opnieuw succes voor de rechtbank

Rechter legt verbod op voor afbraak van woningen

Sedert de eerste plannen voor het Deurganckdok vorm kregen, intussen méér dan 10 jaar geleden, probeert men het dorp Doel van de kaart te vegen. Eerdere pogingen om Doel planologisch, dus door de wijziging van het gewestplan, van de kaart te vegen werden echter door de Raad van State geschorst. Doel is daarmee nog altijd woongebied.

Sedertdien probeert men op alle mogelijke manieren Doel in de feiten onleefbaar te maken. Daartoe behoren de plannen tot afbraak van een deel van de dorpskom in Doel. Dit volledig in tegenstelling met de planologische bestemming van het gebied.

Sedert verschillende weken is de Maatschappij Deckers in het grootste geheim bezig met de voorbereiding van de sloping van maar liefst 130 huizen in Doel. Deze woningen waren door "aankopen in der minne" haar eigendom geworden.

Reeds 40 slopingsvergunningen waren aangevraagd waarvan er ondertussen 20 werden verleend. Deze 40 aanvragen voorzien in de afbraak van de helft van de Camermanstraat en de Havenweg alsook van een aanzienlijk deel van de Engelsesteenweg.

Dergelijke slopingswerken zijn nutteloos. Zij maken van Doeldorp een onleefbare en dienen enkel om de overblijvende inwoners duidelijk te maken dat de plannen om Doel – letterlijk - van de kaart te vegen onomkeerbaar zijn. En dat terwijl er voor de toekomst van Doel géén enkel concreet plan op tafel ligt.

Bovendien zijn de werken in strijd met de gewestplanbestemming die Doel heeft. Deze bestemming is woongebied.

Om deze redenen hebben Mr. Igor Rogiers en Mr. Matthias Storme in naam van 18 inwoners van Doel gisteren een eenzijdig verzoekschrift neergelegd bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.

De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde achtte de bezwaren van de inwoners gegrond en oordeelde dat de geplande afbraakwerken willekeurig zijn en enkel bedoeld zijn om het vertrek van de overblijvende inwoners te bespoedigen. Bovendien nam de Voorzitter aan dat de slopingswerken schadelijk zijn voor de resterende inwoners en de grens van gewone ongemakken overschrijden.

Hij heeft aan de Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied het verbod opgelegd om woningen te slopen in Doel en dus om Doel feitelijk van de kaart te vegen. En dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500.000,00 Euro per inbreuk.

Doel 2020 hoopt dat met deze uitspraak de rede zal terugkeren bij de Vlaamse overheid. En zij in samenspraak met de inwoners van Doel de nodige maatregelen treft om de leefbaarheid van het historisch waardevolle dorp verder te garanderen.

Namens Doel 2020

Jan Creve
Ere-senator Ferdinand De Bondt

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]