PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  23 maart 2007

 

Vlaamse Regering verliest de pedalen

Keulen liegt!

Beslissing berust op valse gronden

 

De beslissing van de Vlaamse Regering om Doel op termijn definitief van de kaart te vegen is voor Doel 2020 compleet buiten de werkelijkheid.

De beslissing om 126 zogenaamde krotten af te breken berust bovendien op valse gronden. Doel 2020 heeft vorige week de visu nog aan de pers bewezen dat een groot deel van deze zogenaamde krotten huizen zijn in perfecte staat.

Doel 2020 vindt het veelzeggend dat in de nota aan de leden van de Vlaamse regering die door minister Keulen is opgesteld géén enkel argument staat waarom Doel moet verdwijnen.

Bovendien lijkt het de minister te ontgaan dat voor een opruiming in Doel elke wettelijke basis ontbreekt
Het dorp is nog altijd woongebied.
Er zijn nog altijd mensen wettelijk eigenaar van hun woonst.

Wat de Vlaamse Regering beslist heeft niets te maken met "goed bestuur" maar is de regelrechte dictatuur.

En wat moet de kiezer denken van partijen die onder de slogan "respect" of "openheid" naar de gunst van de kiezer dingen maar in achterkamertjes beslissen om de mensen uit hun dorp te verjagen en datzelfde dorp ondanks zijn historische waarde plat te gooien?

Terwijl er in de regio een absolute nood is aan woningen beslist de Vlaamse Regering een 800 jaar dorp te vernietigen,ook al dixit Marino Keulen weet men niet "hoe het gebied zich zal ontwikkelen".

Als men met zo een programma naar de kiezer wil. Ons goed. Doel 2020 zal alleszins niet nalaten om duidelijk te maken waar de partijen van de ministers Peeters en Keulen voor staan.

met dank voor opname,
namens Doel 2020

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]