PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  26 februari 2007

 

Doel 2020 voert actie tijdens gemeenteraad in Beveren

Actievoerders vergelijken Doel met Mortsel 1943

 

Een twintigtal leden van Doel 2020 voerde gisteren avond met Luc Versteylen en voormalig europarlementslid Paul Staes actie op de gemeenteraad in Beveren.

De actievoerder droegen borden mee met daarop “gij zult den Doel niet doden”. Burgemeester van de Vijver weigerde de actievoerders binnen te laten maar luisterde toch naar de grieven van de Doelenaars. Luc Versteylen hekelde de houding van de burgemeester en herinnerde aan het bombardement op Mortsel in 1943 dat hij vergeleek met het blinde geweld dat momenteel in Doel plaatsvindt. Met dat verschil dat de vernietiging van Doel door ‘eigen volk’ gebeurt.

De actie is het rechtstreeks gevolg van de voorbereidingen om opnieuw tientallen huizen te slopen in Doel.

Momenteel wordt door de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied een aanvraag

voorbereid tot het bekomen van slopingsvergunningen voor 50 woningen. Die aanvragen moeten ingediend bij de gemachtigde-ambtenaar van stedenbouw te Gent die daaromtrent het advies moet inwinnen van het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren. Voor Doel 2020 is het onaanvaardbaar dat de burgemeester van Beveren, Marc van de Vijver, al duidelijk maakte dat hij achter de sloop staat! En dat terwijl het om huizen gaat die perfect bewoonbaar zijn. Doel nog altijd woongebied is. En verdere expansieplannen

op de Linkeroever hoe langer, hoe minder, realistisch lijken.

De Doelenaars zijn evenmin te spreken over het gebrek aan communicatie met het college van burgemeester en schepenen. Tot grote tevredenheid van alle betrokken partijen was eerder de werkgroep Leefbaar Doel tot stand gekomen.

Die werkgroep bestaat uit een representatieve groep van Doelenaars die de verschillende bevolkingsgroepen vertegenwoordigt. Hij werd enkele maanden geleden in het leven geroepen om de dringende problemen in het dorp in kaart te brengen en om samen met het gemeentebestuur op een constructieve manier naar oplossingen te zoeken. Ondanks al de tijd die deze vrijwilligers hieraan spenderen en de positieve ingesteldheid waarmee de werkgroep zich heeft opgesteld tegenover het college van burgemeester en schepenen wordt de

werkgroep echter stelselmatig voor schut gesteld. Vergaderingen worden afgeblazen of uitgesteld, afspraken niet nagekomen of er wordt simpelweg duidelijk gemaakt dat discussie is uitgesloten.

Doel 2020 vraagt dan ook met aandrang dat aan deze gang van zaken onverwijld een einde komt en het college van burgemeester en schepenen respect betoont tegenover de inwoners van ŕl zijn deelgemeenten.

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020,

Jan Creve

tel.: 03/773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]