Open brief aan de CD&V

15 februari 2007

 

15 februari 2007

Aan voorzitter Jo Van Deurzen

Aan het partijbestuur

Aan heel de CD&V

 

Gij zult den Doel niet doden

Open Brief aan de CD&V

 

Ooit werd in Beveren de hovenier van de zusters gedwongen zijn jarenlange huis te verlaten. Het bevond zich achter in de kloostertuin en moest wijken voor nieuwe plannen. Toen hij het gekraak van de eerste gevelde bomen hoorde begaf zijn hart het. In de armen van zijn vrouw stierf hij van verdriet.

Ook in Doel zijn al twee oude mensen gestorven van verdriet. Zij woonden in twee nu afgebroken huizen. Het behoud van Doel is dus letterlijk een kwestie van leven en dood. Daarom nemen vele mensen uw minister Chris Peeters zijn hoogst-onchristelijke uitspraak kwalijk : "Zelfs wanneer het Saeftingedok er niet komt moet Doel verdwijnen".

Met de drie eertijdse stichters van Agalev zijn wij dan ook weer samengekomen om - net als toendertijd voor het sparen van de Voorkempen - de strijd weer op te nemen voor het behoud van dit bedreigde polderdorp. Agalev werd immers toendertijd gesticht "om op te komen voor de zwakke en bedreigde mens". Sinds de ontmoeting met minister Van Mechelen op maandag 12 februari in Beveren is het nu dertigjarige Agalev dus weer bestaander dan ooit.

Vooral na uw laatste congres dat opkwam "voor een beter bestuur" richten wij ons bijzonder tot uw partij. Ook in onze toenmalige strijd tegen dodende plannen - zoals die voor het duwvaartkanaal - stonden wij meestal oog in oog met mensen van een christelijke partij.

Wij roepen Doel uit tot inzet voor de komende verkiezingen. Het staat immers voortaan landelijk symbool voor een slecht bestuur. Het alsmaar talmen van de overheid doet mensen lijden. Er moet een beslissing komen voor de verkiezingen. Het is goed teken dat de drie betrokken ministers - zoals minister Van Mechelen vorige maandag - meer en meer blijk geven van ontzag voor het zich werend volk. Het is dat volk dat nu beslist dat zij die beslissing nu moeten nemen.

Om op een christelijke manier in de media aandacht voor onze oproep te wekken vertrekt in de meimaand een van ons drieŽn op bedevaart naar Compostella.

Minister Chris Peeters vragen wij zijn dodende uitspraak onverwijld terug te trekken. Aan enkele oudere leden van uw partij, die ons destijds steunden, vragen wij - uitgaande van de grondbeginselen van uw partij - daar bij hem op aan te dringen. Vlaanderen wil als toekomstig minister-president niet iemand die als minister mee een dorp heeft gedood.

Het is aan alle opkomende partijen dat wij vragen het behoud van Doel als veelbetekend programmapunt op te nemen. Maar toch vooral vragen wij het aan de christelijke.

Staat het niet als vijfde in uw tien geboden :

Gij zult den Doel niet Doden ?

Fons Mees Luc Versteylen Piet Coppenrath

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]