PERSMEDEDELING

van Fons Mees, Luc Versteylen & Piet Coppenrath,  13 februari 2007

 

Groene Boodschap

aan de volksontwijkende ministers

Keulen Peeters & Van Mechelen

 

Vermits het Erfgoed van Doel door U gaat gered worden is het nu zeker dat het Saeftingedok er niet gaat komen. Verdere afbraak van allerminst verkrotte huizen heeft dus niet alleen geen zin meer, maar is ronduit misdadig. De geplande sloop van meer dan tachtig woningen hoort onverwijld door U te worden afgelast. Ze moeten - ondanks hun beschadiging door gekraak - weer opengesteld worden voor wettelijke bewoning. Op de plaats van de gesloopte huizen moeten bomen geplant en tuinen aangelegd.

Het dievelings ontwijken van de hem opwachtende bewoners, zoals op 12 februari door minister Van Mechelen, is een teken aan de wand. Kunnen ministers, die bang worden van de dorpen die zij aan het doden zijn, nog wel goede beleidsmensen zijn ?

Waarom wij nu zo hoopvol zijn over de toekomst van Doel ? Dertig jaar geleden stichtten wij immers in gelijkaardige omstandigheden een groene partij tegen het toen ook zo bang-geworden en dus volks-ontwijkend beleid.

Het geplande duwvaartkanaal waren ze toen al beginnen graven en toch is het er nooit gekomen. Doel zijn ze nu al beginnen afbreken en toch zal het voor altijd blijven bestaan.

Als toenmalige stichters verwachten wij uw schriftelijk antwoord voor 21 maart, de feestelijke dertigste verjaardag van de oprichting van Agalev. Tenzij U ons weer ontweken hebt zullen wij het bekend maken de dag tevoren om 11 uur in Den Engel op de Grote Markt van Antwerpen.

Nee : Gij zult den Doel niet doden.

Fons Mees Luc Versteylen & Piet Coppenrath

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]