PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  24 januari 2007

 

Doel 2020 verbolgen over uitspraken over mini-Doel

Doel 2020 reageert verbolgen op de uitspraken van de Beverse burgemeester Marc van de Vijver naar aanleiding van de controverse over het voortbestaan van het historische Hooghuis te Doel. Volgens Van de Vijver wordt er over nagedacht om het Hooghuis samen met de molen en de kerk te bewaren. Maar heeft Doel als leefgemeenschap afgedaan.

De uitspraken van de burgemeester zijn een zoveelste indicatie dat Doel niet hoeft te verdwijnen voor de havenuitbreiding. Ze illustreren ook dat bij de betrokken overheden stilaan begint door te dringen dat de aanwezigheid van een historische kern aan de rand van de haven in plaats van een last een meerwaarde kan zijn. Waarom Doel dan als leefgemeenschap afgedaan heeft is echter een raadsel.

Blijkbaar is de Beverse burgemeester onvoldoende op de hoogte van de laatste inzichten inzake het behoud van erfgoed. Dat dient namelijk bij voorkeur bewaard binnen zijn context en niet, zoals de gemeente Beveren voorstelt als geïsoleerde relicten in wat verder een zielloos maanlandschap dreigt te worden. De burgemeester van Beveren blijkt evenmin op de hoogte van het feit dat zijn deelgemeente Doel nog wel meer te bieden heeft dan de door hem opgesomde relicten. In alle relevante literatuur die hieromtrent bestaat wordt het dorp als uniek(!) omschreven. Wéét Van de Vijver dat dan niet? Als men er van uitgaat dat de kerk, de molen, het Hooghuis, de pastorij kunnen blijven bestaan. Dan kunnen ook de andere huizen in betrokken straten dat.

Maar dat past blijkbaar niet in de onnavolgbare gedachtegang van de burgervader die (op vraag of bevel van wie?) alle andere panden wil laten platgooien.

Het is zonder meer ontstellend te moeten vaststellen dat de man die ook burgervader is van de Doelenaars stelt dat de leefgemeenschap van diezelfde Doelenaars voor hem heeft afgedaan. En dat terwijl in Doel nog altijd 400 mensen wonen! En dat terwijl tientallen gezinnen op een wachtlijst staan om een huis te mogen betrekken in Doel… Dat de tientallen leegstaande woningen in Doel mee een antwoord zouden kunnen vormen voor de woningnood in het Waasland komt blijkbaar niet op. Dat die woningen een oplossing zouden kunnen bieden voor de huisvestings- en mobiliteitsproblemen van vele arbeiders op Linkeroever evenmin.

De Doelenaars zijn ervan overtuigd dat hun dorp in de toekomst écht iets kan betekenen voor de regio én de haven. Daarover willen zij graag van gedachten wisselen met àlle betrokkenen. Maar dan liefst op basis van argumenten. Niet op basis van prietpraatgedachten over een soort van mini-Doel als een of ander Antwerps Bokrijk. Daar bedanken we écht wel voor.

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020,
Jan Creve, tel. 03/773.28.33

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]