Artikel uit

De Standaard,  27 december  2006

 

Met of zonder dok: Doel moet weg

Paul Staes: ,,In Doel heb je nauwelijks last van de haven.''

Maandag loopt het woonrecht in Doel officieel af. Allicht komt er een verlenging met twee jaar. Het gemeenschapshuis Effort in De Doolen is elke dag open. Het groente- en fruitkraam van Jan doet goede zaken. De watersportvereniging telt meer leden dan ooit. Toch moet het polderdorp Doel met zo'n 400 inwoners, verdwijnen.

Want de Vlaamse minister van Openbare Werken en Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), liet er in juni geen twijfel over bestaan. ,,Of het Saeftingedok er nu komt of niet, het woonrecht loopt af'', zo zei hij op een meeting in Beveren waar hij het planmilieueffectrapport (plan-MER) voor de haven van Antwerpen presenteerde. Enkele dagen laten bevestigde hij dit in het Vlaams parlement.

Het verhaal gaat terug tot 1998. De Vlaamse regering besliste toen dat ten zuiden van het polderdorp het Deurganckdok gebouwd zou worden en ze zei er onmiddellijk bij dat ze de leefbaarheid van Doel niet langer kon garanderen.

Voor de 900 inwoners werd een onteigening- en begeleidingsplan uitgedokterd. De Doelenaars konden hun huis vrijwillig verkopen aan de overheid. Wie wilde, kon in zijn huis blijven wonen. Wie Doel echt verliet, kon de toestemming geven aan de overheid om het huis opnieuw te verhuren.

Maar de Intercommunale voerde een ongeziene ontmoedigingsstrategie en weigerde de verhuur. Waardoor heel wat huizen werden gekraakt. Na heel wat commotie en acties kon, wie zich in regel stelde, een huurcontract krijgen. Of hoe krakers woonrecht afdwongen.

Allerlei initiatieven bliezen het dorp nieuw leven in. Bovendien werd de bouw van het Saeftingedok, waar Doel voor zou moeten wijken, steeds onwezenlijker. Havenbaas Eddy Bruyninckx gaf enkele weken geleden zelf toe dat het Deurganckdok geen succes is. De bouw van het derde deel van het dok wordt weer met een jaar uitgesteld, tot 2008. In plaats van de voorziene 7,5 miljoen containers worden er maar 800.000 in het Deurganckdok overgeslagen. Waarom dus nog het Saeftingedok bouwen? Het havenbedrijf geeft ook zelf toe dat er eerst een spoorlijn voor het goederenvervoer moet zijn, die nog gebouwd moet worden en dus ten vroegste in 2013 klaar zal zijn.

Maar Peeters blijft bij zijn standpunt. Hij zegt dat hij alleen maar uitvoert wat de vorige regering heeft beslist en dat uit die beslissingen blijkt dat Doel moet verdwijnen. Groen! zegt nu dat ze het verdwijnen van Doel nooit heeft goedgekeurd.

Op 19 mei 2000 besliste de paars-groene Vlaamse regering dat de inwoners van Doel in hun huis mogen blijven wonen tot de Vlaamse regering een bouwvergunning aflevert voor het Saeftingedok. De beslissing voor die bouwvergunning is er niet, integendeel zelfs.

Op 27 april 2001 besliste de Vlaamse regering dat het woonrecht in Doel op 1 januari 2007 afloopt. Maar de inwoners kregen al een brief waarin staat dat de raad van bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever besliste dat het woonrecht voor onbepaalde tijd verlengd wordt. Namelijk tot de Vlaamse regering een beslissing neemt.

,,Ik ga er van uit dat het woonrecht nog maximum twee jaar verlengd wordt'', zegt Peeters. ,,Deze lente zal ik met de Vlaamse minister van Wonen, Marino Keulen, en de rest van de Vlaamse regering beslissen wat de bestemming van het dorp wordt.''

Peeters wil niet zeggen of het voortbestaan van Doel nog een kans maakt ,,omdat het onderwerp te gevoelig is, ik wil de inwoners geen valse hoop geven. Het dorp is onleefbaar geworden''.

,,Als Doel onleefbaar is, dan nodig ik hem uit naar 182 plaatsen in Vlaanderen waar mensen vlak naast op- en afritten van autostrades, een luchthaven of een spoorlijn wonen'', zegt eresenator Paul Staes. ,,Als Peeters de moeite zou nemen om eens in Doel rond te lopen, zou hij weten dat je er nauwelijks last hebt van de haven. Onder meer door de leefbaarheidsdijk die de Vlaamse overheid zelf heeft laten bouwen. Als Doel elementen van onleefbaarheid heeft, komt het door de Vlaamse overheid zelf. ''

Staes verwijst naar hoe huizen bewust verwaarloosd werden en de mensen die er wilden wonen, ontmoedigd werden om een huis te huren. ,,Als Doel in de weg ligt voor de haven en uitbreiding nodig is voor de economie en de tewerkstelling, dan leggen veel inwoners van Doel en ik ons erbij neer dat het dorp weg moet. Maar op z'n minst voorlopig is dat niet zo. Terwijl Doel wel een toekomst heeft. Werknemers van de haven willen er wonen. Op toeristisch vlak kun je er een Schelde-weekendzone maken met een veerboot van Lillo Fort naar Kallo, Doel en Antwerpen. Havenkapiteins zeggen zelf dat het voor het bedrijf belangrijk is om een mooie omgeving te hebben.''

,,Je kunt er horeca ontwikkelen. In een centrum kun je uitleggen hoe de haven functioneert. In Nederland en Frankrijk zijn voorbeelden van dorpen vlak naast de haven. Welk belang heeft de haven erbij om een dorp te laten verdwijnen waar ze de grond niet van nodig hebben?''

(redactrice Inge Ghijs - DST)

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]