PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  26 december 2006

 

Illegale slopingen in Doel

Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid geeft aan aannemer opdracht bewoonbare huizen te vernielen…


Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel ‘onbewoonbaar’
gemaakt.

De ruiten werden ingeslagen. De houten ramen (Pastorijstraat) en de aluminium ramen (Scheldemolenstraat) werden met geweld uit de gevel geduwd en bevinden zich vernield binnen de woonruimten.

Deze werken werden uitgevoerd door de B.v.b.a. Smet Robert en zonen, Aannemings- en verhuurbedrijf; Zeven van gronden, Kreek 106 – 9130 – Kieldrecht; Tel 03 773 54 69 en Fax 03 773 26 82.

Deze aannemer was eerder belast met de afbraak van de woningen tengevolge van de slopingsbevelen afgeleverd door de burgemeester van de gemeente Beveren. Voor de woningen die onbewoonbaar werden ‘gemaakt’, bestaat echter géén slopingsbevel. Er is ook geen slopingsvergunning voor afgeleverd.

Het verzoek tot onmiddellijke uitvoering van deze werken werd per fax medegedeeld aan de betrokken aannemer, uitgaande van de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, en was getekend door de gedelegeerd bestuurder. Op welke basis kan de genoemde Maatschappij bevelen om gebouwen (in casu woonruimten ‘building’ en handelshuis-‘bakkerij’) onbewoonbaar te maken ?

Voor deze handelswijze dient een slopingsvergunning afgeleverd te worden door de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw te Gent, in toepassing van het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 juli 1999. In afwachting van deze ‘formaliteit’ moeten de woningen gescreend worden, niet slechts op hun bewoonbaarheid, maar op het feit of sloping in de toestand waarin ze zich bevinden, de enige ‘oplossing’ is.

Tenslotte, en hier knopen wij aan bij de toespraak van Albert II, is het niet overbodig te beklemtonen dat de woonkern Doel, nog steeds woongebied is, in toepassing van het Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 november 1978. Zulks houdt in dat al de te treffen maatregelen van welke overheid dan ook dienen te kaderen in de stedenbouwkundige bestemmingen die daaromtrent onverminderd van toepassing blijven.

Met Koning Albert II in zijn kerstboodschap van 2006 zeggen wij dat niemand vrijuit kan gaan die handelt in strijd met de wet.

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020,

Ere-senator Ferdinand De Bondt
Jan Creve, tel. 03/773.28.33

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]