PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  22 december 2006

Flauwe cijfers aan Deurganckdok bevestigen leefbaarheid Doel

Doel 2020 vraagt herwaardering van Doeldorp

 

Volgens havenbaas Eddy Bruyninckx zal het derde deel van het Deurganckdok ten vroegste maar in 2008 worden gebouwd. Daarmee komt er opnieuw uitstel voor de voltooiing van een dok dat “hoogdringend” was. 

 

Volgens Bruyninckx wordt momenteel aan het Deurganckdok 800.000 TEU overgeslagen terwijl het dok goed is voor zo’n 7,5 miljoen TEU… Maar dat belet Bruyninckx niet om te blijven pleiten voor de aanleg van een nog veel groter containerdok, een dok dat parallel met het Deurganckdok moet aangelegd worden en dwars over het Scheldedorp Doel moet komen. Mogen wij ons luidop afvragen of de heer Bruyninckx ze eigenlijk allemaal nog op een rijtje heeft?

 

Voor het Deurganckdok werden 1.500 havenarbeiders extra opgeleid. Maar werk is er amper. Bovendien blijkt de toename van containertrafiek zich vooral àchter de sluizen te bevinden.

 

Met de cijfers die nu worden neergezet blijkt overduidelijk dat de havenplanners het toch wel bijzonder groots gezien hebben. Té groots waarschijnlijk want om de miljoenen containers die men hoopt te kunnen ontvangen ook op hun bestemming te krijgen ontbreekt zelfs de benodigde infrastructuur.

 

Voor Doel 2020 zijn de voorliggende cijfers van het havenbedrijf een illustratie van het compleet gebrek aan realiteitszin bij sommige havenplanners. Doel 2020 roept dan ook op tot bezinning en pleit voor een realistische benadering van de havenuitbreiding. Die moet niet vertrekken van de tekentafels bij het havenbedrijf maar moet uitgaan van zuinig grondgebruik. Rekening houdend met de mensen die in de Wase polders wonen.

 

Met de voorliggende cijfers wordt bovendien duidelijk dat er geen enkele reden meer is om het dorp Doel te laten verdwijnen. Een dorp dat tot op de dag van vandaag nog altijd 400 zielen telt. Doel 2020 dringt er in die zin op aan dat de Vlaamse overheid de nodige middelen vrijmaakt om het historische dorp te herwaarderen. Dat noch het Vlaams gewest, noch de Antwerpse havenautoriteiten de meerwaarde inzien van een historisch Scheldedorp aan de rand van de haven is ronduit onbegrijpelijk.

 

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020,

Jan Creve

0472/55.61.44.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]