PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  10 september 2006

 

Geen zinloze afbraak in Doel!

Doel 2020 voert actie bij historische hoeve te Doel

Deze week neemt de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid een aanvang met de procedure tot sloping van 10 woningen in Doel. Dat is een gevolg van een slopingsbevel dat onlangs door de burgemeester van Beveren werd uitgevaardigd. In een volgende fase zouden nog eens 17 woningen onder de sloophamer verdwijnen.

Het is duidelijk dat tengevolge van de jarenlange verwaarlozing en laksheid van de overheid in een aantal gevallen afbraak nog de enige overblijvende optie is. Voor Doel 2020 is het echter onaanvaardbaar dat op de lijst van af te breken gebouwen ook historische en bewoonde(!) gebouwen voorkomen.

Ronduit stuitend is het voorbeeld van de historische hoeve in de Liefkenshoekstraat 24 in Doel. Een vroeg 19de eeuwse hoeve in classicistische stijl.

Als gevolg van de laksheid van de overheid werd deze prachtige hoeve de voorbije jaren zo goed als volledig leeggeroofd. Tot en met de ramen en deuren toe! Een half jaar geleden werd de hoeve in beheer genomen door jonge vrijwilligers die met eigen middelen begonnen zijn aan instandhoudingswerken en een begin van renovatie. Sedert enkele maanden wonen er ook twee mensen die bij de Intercomunale van het Land van Waas hun regularisatie aanvroegen.

Ondanks het feit dat het gebouw herhaaldelijk ter sprake kwam in de onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en Doel 2020 én het gemeentebestuur op de hoogte is van de bewoning werd nu door de burgemeester toch een slopingsbevel afgeleverd.

Een ultiem gesprek, dat gisteren plaatsvond, met burgemeester Marc Vandevijver, leidde tot de toezegging dat er voorlopig geen uitzetting van de bewoners -of afbraak - komt en er opnieuw wordt gepraat over de toekomst van het pand.

Doel 2020 ziet dit als een eerste stap in de goede richting. Maar voor het actiecomité is het onaanvaardbaar dat de Doelse gemeenschap voortdurend in het ongewisse wordt gelaten over de ingrepen die men in het dorp wil uitvoeren.

Terwijl in de andere deelgemeenten van Beveren de bevolking wordt voorgelicht aan de hand van hoorzittingen en inspraakmomenten krijgen de Doelenaars systematisch af te rekenen met een politiek van voldongen feiten. Voor wie bekommert is om goed bestuur is dat niet langer verdedigbaar. Van een verdere afbraak van woningen kan géén sprake zijn zonder duidelijke voorlichting van de bevolking; zonder échte inspraak van de Doelse bevolking.

Doel 2020 eist bovendien van het gemeentebestuur dat zij, anders dan in het verleden, ook rekening houdt met de historische waarde van gebouwen en het typische dorpsgezicht van Doel. Voor Doel 2020 is het onaanvaardbaar dat voor verwaarloosde en gevandaliseerde panden enkel de afbraakoptie overeind blijft. Daar waar ook andere mogelijkheden voor handen zijn.

Een dertigtal actievoerders zetten vandaag de eisen van Doel 2020 kracht bij met spandoeken en vlugschriften. In de hoeve houden de bewoners naar aanleiding van monumentendag een ganse dag open deur. Zij zijn ook nog volgende dagen te bereiken op het tel.nr. 0496790215 van Gunther Vanneste.

Met dank voor opname
Namens Doel 2020,

Jan Creve 0472/55.61.44.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]