PERSMEDEDELINGEN

 7 - 8 september 2006

 

De burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver (CD&V), vraagt de basisscholen van deelgemeente Kieldrecht geen kinderen van asielzoekers in te schrijven, hoewel dat tegen de onderwijswetgeving en de internationale principes is.

De kinderen waarnaar Van de Vijver verwijst, zijn de 35 tot 40 kinderen van Roma-zigeuners, die in het bedreigde dorp Doel verblijven. De directie van de gemeenteschool De Droomwolk wilde gisteren geen commentaar geven op de instructie van de burgemeester. De burgemeester is samen met zijn schepen van Onderwijs de rechtstreekse verantwoordelijke van het gemeentelijk onderwijs. Ook van De Zonnewijzer, de basisschool van het Gemeenschapsonderwijs, is niet bekend of ze de instructie opvolgt. Vrije basisschool De Kreek liet via de onderwijsverantwoordelijke van het bisdom Gent weten dat het uitgesloten is om deze kinderen te weigeren.

,,Niet alleen is dit wettelijk uitgesloten'', aldus Carlos Haerens van het Oost-Vlaamse bisdom. ,,Het is tegen onze principes. Wij willen elk kind een eerlijke kans geven. De Kreek heeft trouwens al anderstalige leerlingen ingeschreven.''

(pl, dhs)

Jozef Hertsens GSM 0477 40 62 19
Beweging voor Kinderen Zonder Papieren

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met een beetje goede wil had de burgemeester van Beveren snel een oplossing gevonden

De burgemeester van Beveren vraagt aan de scholen in zijn gemeente om geen anderstalige kinderen in te schrijven. Hiermee overtreedt hij flagrant de rechtsregels. Een alternatief biedt hij niet.

Met een beetje goede wil had de burgemeester een oplossing kunnen vinden. Hij had een aantal partners rond zich kunnen verzamelen. In de eerste plaats de scholen zelf. Maar ook organisaties uit de minderhedensector, zoals het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum. Aan de hand van hun ervaring en deskundigheid terzake had men ongetwijfeld snel een haalbare werkwijze gevonden.

Dat de beslissing van de burgemeester kortzichtig is, bewijst de reactie van de scholen in Beveren. Zij lieten onmiddellijk weten dat ze het besluit van de burgermeester niet opvolgen.

Burgemeester Van de Vijver argumenteert nochtans dat de scholen de opvang van 30 anderstalige leerlingen niet aankunnen. Aanhangers van zijn beslissing stellen in de kranten dat deze kinderen de onderwijskwaliteit in het gedrang brengen.

De scholen van zowel het vrije als het gemeenschapsnet in Beveren gaan niet akkoord. "Ieder kind heeft recht op onderwijs", luidt het. De gemeente telt maar liefst 19 vestigingsplaatsen van lagere scholen en 3 secundaire scholen. Genoeg dus om de kinderen op te vangen.

Ook de reactie van Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke is categoriek: "Dit is in strijd met de wet. Kinderen in Vlaanderen, ongeacht hun situatie, moeten ingeschreven worden. Een school kan dat niet weigeren". De minister verwijst naar het Internationaal Kinderrechtenverdrag en het Decreet Gelijke Onderwijskansen. Een school die leerlingen weigert in te schrijven, riskeert trouwens sancties. Wanneer iemand klacht indient bij de Commissie voor Leerlingenrechten kan de school zijn werkingsmiddelen verliezen.

Maar de burgemeester haalt liever de pers. Nationaal zelfs! Amper een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een populistisch discours. Zonder moeite te doen voor een oplossing. De rechtsregels aan zijn laars lappend.

Vlaams Minderhedencentrum vzw
Aromagebouw
Vooruitgangstraat 323 bus1
1030 Brussel
T 02/205 00 50 - F 02/205 00 60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met de weigering om de Roma-kinderen uit Doel in te schrijven in de Beverse scholen (DS 8-9-2006) staat de verrottingspolitiek die tegenover het dorp gevoerd wordt weer volop in de schijnwerpers. Het lijkt wel alsof in dit dorp werkelijk àlles gepermitteerd is.

Zes jaar geleden werd aan de bewoners van Doel de kans gegeven om hun huis ‘vrijwillig’ te verkopen aan de overheid. Er werd toen bij gezegd dat een beslissing over de toekomst van Doel maar ten vroegste zou vallen in 2007.

En dat in afwachting daarvan de overheid zich garant stelde voor het behoud van de leefbaarheid in Doel. Van die beloofde leefbaarheidsmaatregelen kwam echter niets in huis. Integendeel. Men weigerde vrijgekomen huizen te verhuren aan potentiële huurders. En leegstaande huizen konden, ook als de daders bekend waren, straffeloos gevandaliseerd en leeggeplunderd worden.

Het zogenaamde ‘Opbouwwerk Doel’ dat einde 2000 neerstreek in het dorp bleek weinig meer dan ‘windowdressing’. Fundamentele problemen konden (of mochten) ze niet aanpakken. De opbouwwerkers moesten normaal gezien nog tot einde dit jaar instaan voor de ‘samenlevingsopbouw’. Maar ze pakten reeds enkele maanden geleden, toen de problemen hand over hand toenamen, hun valiezen zonder dat men er in Doel nog iets van mocht vernemen.

Enige ondersteuning voor de veel geplaagde gemeenschap in Doel zou anders niet misplaatst zijn. Doel telt (officieel) nog altijd zo’n 400 inwoners.

Naast een honderdtal, toch wel atypische, krakers -meestal mensen die in Doel een huis wilden huren- zijn daar afgelopen maanden zo’n 200 Roma-zigeuners bijgekomen waarvan de meeste de taal niet machtig zijn. Dat dat, in combinatie met de toenemende (en gewilde) verloedering van het dorp, voor problemen zorgt kan moeilijk verbazen. Maar dat de verschillende betrokken overheden deze problemen blijven negeren is zondermeer beschamend.

Pogingen van de Doelse gemeenschap om via dialoog tot een duurzame oplossing te komen voor de vele problemen in hun dorp botsen steeds op de ijver van politici en administratie om het dorp versneld op te ruimen. Dat neemt intussen vormen aan die een democratie onwaardig zijn. Maar geen (politieke) haan die er over kraait. Net alsof die paar honderd mensen in Doel niet evengoed recht hebben op een menswaardig bestaan.

Jan Creve, 
Oud Arenberg 111, 9130 Kieldrecht
Tel. 03/773.28.33.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitzonderlijke situatie in Doel

Minister Vandenbroucke mocht het goede nieuws melden dat Roma-kinderen uit Doel toch naar school kunnen gaan. 
Wat hij niet vertelde is het feit dat de overheid zelf verantwoordelijk is voor de toch wel "uitzonderlijke situatie" in Doel.
De overheid voert al jaren een verrottingsstrategie in Doel. Zij laten woningen bewust leegstaan en verkrotten.
Dat is ook krakers, waaronder heel wat asielzoekers, niet ontgaan.
De grote toename van asielzoekers zorgt nu voor overlast en sociaal onevenwicht. Hiervoor is dringend een oplossing nodig.
Ook burgemeester Van De Vijver (CD&V) weet dat. Hij kwam reeds in april met een actieplan voor doel op het toneel. 
Ondertussen zijn we vijf maanden verder. Van verbetering is nog niets te merken.
Minister Vandenbroucke sprak van een tijdelijke oplossing, maximum zes maanden. Wil dat zeggen dat wij binnen dit en zes maanden nog altijd niets moeten verwachten? Als een burgemeester voor het welzijn van zijn inwoners een actieplan uitwerkt, voor de verkiezingen, dan verwacht je op zijn minst ook snel resultaten.
Dit is ongeoorloofd en onverantwoord en getuigd bovendien van weinig respect voor de mensen die al jaar en dag in Doel wonen.

vb uit Doel

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]