PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  15 juni 2006

 

Stelt minister Kris Peeters zich boven de wet?

CD&V dreigt geloofwaardigheid te verliezen

Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters heeft gisteren in het Vlaams parlement herhaald dat Doel geen toekomst meer heeft als woonkern en dat moet bekeken worden hoe het tijdelijk woonrecht kan uitdoven. Hij zei dat dit volgt uit beslissingen die de vorige Vlaamse regeringen namen. De invulling op de gewestplannen, waar Doel als industrie- en havengebied staat aangeduid, maakt het volgens Peeters bovendien "zonneklaar dat Doel geen toekomst meer heeft als woonkern".

Doel 2020 wees er eerder op dat de regeringsbeslissing waar Peeters zich op beroept net het tegenovergestelde zegt. Daarin wordt de aflevering van een bouwvergunning voor een tweede getijdendok als absolute voorwaarde gesteld voor een mogelijke verdwijning van Doel. Bovendien lijkt de minister niet te beseffen dat Doel nog altijd op de kaart staat als woongebied! Het gewestplan waar hij naar verwijst is namelijk geschorst door de Raad van State. Peeters blijkt dit straal te negeren. Moeten we daaruit opmaken dat de minister zich boven de wet plaatst?!

Doel 2020 stelt bovendien vragen bij de geloofwaardigheid van de CD&V die onder de slogan 'respect' naar de kiezer wil trekken terwijl haar ministers, zonder dat daar ook maar één zinnig argument voor aan te dragen is, ondertussen een compleet dorp van de kaart willen vegen.

Namens Doel 2020,
Jan Creve
tel. 03/773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]