PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  9 juni 2006

 

Doel 2020 voerde actie bij bezoek van minister Peeters

Controverse met minister duurt voort

Uit regeringsdocumenten blijkt dat Peeters de waarheid over eerdere regeringsbeslissingen verdraait!

Bij de voorstelling van het "plan-MER voor het ontwerp-strategisch plan voor en de afbakening van de Haven van Antwerpen en omgeving" in het cultureel centrum te Beveren hebben enkele tientallen leden van Doel 2020 actie gevoerd voor het behoud van Doel.

Op de voorstelling die op voorhand ruim was bekend gemaakt waren benevens minister Kris Peeters ook, de gouverneur van Oost-Vlaanderen en Antwerpen, de burgemeesters van Beveren en Zwijndrecht, vertegenwoordigers van de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid, de Intercommunale en het Havenbedrijf aanwezig.

Zij werden geconfronteerd met Doelenaars die het vragenuurtje niet afwachtten om de discussie aan te gaan. Minister Peeters werd herhaaldelijk in de rede gevallen en geconfronteerd met zijn stelling alsof over Doel het laatste woord zou gevallen zijn. Andere manifestanten hielden affiches omhoog met daarop "Respect?" "Democratie!" en "Doel Blijft".

Ook na de voorstelling kwam het tot verhitte discussies met de zaal. De verbazing én verontwaardiging was groot toen bleek dat in het voorliggende ontwerp-plan géén enkele duidelijkheid wordt verschaft over bijkomende infrastructuurwerken of wat de voorgestelde havenuitbreiding inhoudt. De enige boodschap voor de aanwezigen was: Doel verdwijnt (ook als het voor niets in de weg ligt); de haven breidt uit. En daarvoor worden de laatste stukken landbouwareaal omgezet in zogenaamd natuurgebied. De aanwezigen verweten Peeters onkunde en woordbreuk en vragen dat het plan naar de prullenmand gaat.

Doel 2020 neemt het niet dat de minster het laat uitschijnen alsof het doek over Doel al gevallen is. Terwijl via een studie nog moet uitgemaakt worden of een verdere havenuitbreiding wel wenselijk is. Bovendien blijkt dat de de regeringsbeslissing waar de minster zich op beroept, namelijk die van19 mei 2000, iets helemaal anders zegt dan datgene wat de minster laat uitschijnen!

En wij copiëren

Regeringsbeslissing

 

Deze beslissingsfiche vervangt en vernietigt de beslissing

VR/PV/2000/20-punt 33 die u eerder werd overgezonden.

 

V L A A M S E R E G E R I N G

vergadering van vrijdag 19 mei 2000

----------------------------

 

VR/PV/2000/20 - punt 33

 

Betreft

3. m.b.t. Doel:

 

3.3. dat in de woonkern Doel de woonkwaliteit en woonzekerheid, via het tijdelijke bewoningsrecht, bestendigd worden tot de datum van aflevering van een bouwvergunning voor een tweede getijdendok in het kader van de gefaseerde ontwikkeling van het havengebied in het linkerscheldeoevergebied. Op basis van de verklaringen van het Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is de aflevering van een bouwvergunning voor een tweede getijdendok ten vroegste noodzakelijk in het jaar 2007,

3.4. de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, te gelasten de nodige initiatieven te nemen om de woonkwaliteit en woonzekerheid te bestendigen,

 

Zonder commentaar!

DOEL 2020

Verdere inlichtingen: Jan Creve, 03/773.28.33.

0472/55.61.44

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]