PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  8 juni 2006

 

Géén opruiming van Doel

Inspraak en democratie voor iedereen!

Op basis van een kennisgeving, zo heet het, krijgen publiek en maatschappelijk middenveld vandaag de kans om opmerkingen te geven over de inhoud van het nog op te maken Milieu Effecten Rapport voor het ontwerp strategisch plan voor en de afbakening van de Haven van Antwerpen (sic). Althans zo wordt beweerd.

Veel ruimte voor inspraak is er anders niet. Alsof landbouw nog niet genoeg inleverde krijgen de boeren uit de polder opnieuw het mes op de keel. Want een havenuitbreiding houdt verdere natuurcompensatie in. En waar kan die anders komen dan in landbouwgebied? Bovenop; is volgens voorliggend opstel, de verdwijning van Doel een direct gevolg van "beslist beleid", eerder vastgesteld in de beslissingen van de Vlaamse Regering van 20 januari 1998 en 19 mei 2000. Blijkbaar ontgaat het de stellers van het document dat de twee gewestplanwijzigingen waarbij Doel en omgeving als industriegebied of havengebied werden bestemd op verzoek van Doel 2020 door de Raad van State zijn geschorst. Er is dus geen enkele reden om nog te verwijzen naar de beleidsbeslissingen van 20 januari 1998 en 19 mei 2000. De toestand in Doel en omgeving is deze zoals vastgesteld op het gewestplan van 7 november 1978. Dat wil zeggen: landbouw- en woongebied.

In het Doelakkoord van 20 mei 2000 werd trouwens overeengekomen om de leefbaarheid van Doel te garanderen tot minimum 2007. In 2007 zou dan een definitieve beslissing vallen over de toekomst van het dorp. En vorig jaar nog zei minister-president Leterme dat een beslissing over Doel waarschijnlijk maar ten vroegste in 2009 zou vallen. Dat blijkt nu plots allemaal zonder voorwerp te zijn want de verdwijning van Doel heet nu "beslist beleid". Zo moet er over iets waar geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat niet meer gediscussieerd worden. Zo kan men los van de werkelijke noden van de Antwerpse Haven de verrottingsstrategie in de streek consequent doorzetten voor de volgende 10, 20 jaar.

Meest stuitende hierbij is ongetwijfeld dat men zelfs bij die varianten (zelfs bij de zogenaamde nulvariant!) waarbij men afziet van verdere grote infrastructuurwerken in de haven, men het historische dorp nog altijd van de kaart wil vegen! Mogen we vragen met welke argumenten? Is de afbraak van Doel dan nog iets anders dan een primitieve afrekening met de voorstanders van het behoud van Doel?!

Het bestaan van het dorp Doel is voor de volgende 10,20 jaar op géén enkele wijze in het gedrang! Doel vormt op géén enkele wijze een hinderpaal voor de ontwikkeling van het Deurganckdok. Zelfs mocht dit dok ooit nog eens volledig operationeel worden. Wat is dit voor een regering die dan met dit soort van onzin instemt. Wat hebben wij voor Vlaams Parlement dat dit lijdzaam laat gebeuren?

Niemand wordt beter van dit soort megalomanie. Het Deurganckdok kost een veelvoud van de oorspronkelijke raming. Met de dichtslibbing van het dok (3,5m per jaar over de volledige oppervlakte…) heeft men op voorhand geen rekening gehouden… Zou het niet ruimschoots volstaan mocht men al eens proberen om die miskleunen recht te trekken en de voor handen zijnde capaciteit van het Deurganckdok ook optimaal te benutten? Noch economisch, noch maatschappelijk is er momenteel een draagvlak voor een nog verdere uitbreiding van de haven van Antwerpen. Iets wat evenzeer geldt voor de afbraak van Doel.

Los van het feit dat de Vlaamse Regering, inzake Doel, nog maar eens haar beloften inslikt, is het onaanvaardbaar dat men tussen de lijnen door het lot van een dorp en een streek wil bezegelen. Zoiets hoort thuis in totalitaire regimes.

In een democratie die naam waardig worden ingrijpende beslissingen zoals over de toekomst van een dorp als Doel genomen nà een breed maatschappelijk debat. Niet als gevolg van een rondje keuvelen onder ingenieurs en havenplanners.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]