PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  10 mei 2006

 

Doelenaars voerden deze namiddag actie aan de kantoren van de Maatschappij

voor Grond en Industrialisatiebeleid
 
Méér dan 100 nieuwe Doelenaars dienen aanvraag tot regularisatie in

 

Deze middag heeft een delegatie van een tiental Doelenaars op de kantoren van de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid de aanvragen tot regularisatie overhandigd van méér dan 100 nieuwe inwoners. Daarmee maken

zij duidelijk dat zij bereid zijn op constructieve wijze mee te werken aan het door het gemeentebestuur voorgestelde actieplan voor Doel. Van de maatschappij was niemand aanwezig maar Bart Casier van de Intercommunale nam de honneurs waar. En bezorgde voor elke brief een bewijs van afgifte.

Eerder was er in Doel nogal wat te doen over de (zinloze) politiecontroles in 124(!) woningen en de dreigende toon van de brieven die door de Maatschappij aan de nieuwe bewoners waren verstuurd. Doel 2020 wil de kans die momenteel bestaat om tot een oplossing te komen echter niet zomaar van tafel vegen. Daarom geeft het aan het gemeentebestuur vooralsnog het voordeel van de twijfel. Anderzijds willen wij met de aanvragen tot regularisatie die vandaag overhandigd worden datzelfde gemeentebestuur duidelijk maken dat het merendeel van de nieuwe Doelenaars bereid is zijn deel bij te dragen tot de normalisering van de situatie.

Met dien verstande dat een duurzame oplossing voor de bewoningsproblemen in Doel er slechts kan komen met wederzijds respect en vertrouwen. En om dat te bereiken is, of men het graag heeft of niet, dialoog met de Doelse gemeenschap onvermijdelijk.

De voorbije maanden heeft men vanuit een welbepaalde hoek de honderden zogenaamde krakers stelselmatig afgedaan als halve of hele criminelen. Zij werden beschuldigd van onrechtmatig huizen in te nemen, water en elektriciteit te stelen en verantwoordelijk te zijn voor de neergang van het dorp. Dat is, op zijn zachtst gezegd, de waarheid geweld aandoen. Gedurende jaren heeft men de leegstand in Doel kunstmatig aangehouden. De bewoners die in Doel achterbleven heeft men bewust laten verrekken. De huizen werden (bewust) prijsgegeven aan rovers en verval. Klachten werden genegeerd.

Slechts op het moment dat zogenaamde krakers met eigen middelen panden begonnen op te knappen vond men het nodig om in te grijpen… En te verhinderen dat mensen zich op regelmatige wijze konden inschrijven, een water of elektriciteitsaansluiting zouden kunnen krijgen.

Samen met de Doelenaars, àlle Doelenaars, hopen wij dat deze episode definitief achter ons ligt. Daartoe biedt het actieplan van het gemeentebestuur van Beveren ongetwijfeld een uitweg. Doel 2020 heeft inzake Doel en de mensen die er wonen steeds zijn verantwoordelijkheid genomen. We zullen dat ook nu weer doen. Concreet wil dat zeggen dat wij onze kennis van, en onze bekendheid met het terrein ter beschikking willen stellen. Aan de betrokken overheden (gemeente -intercommunale - maatschappij) vragen wij dat zij hun vooroordelen laten vallen en samen met ons aan tafel gaan zitten

om de problemen die er zijn, eindelijk, op een voor iedereen aanvaardbare manier op te lossen.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]