PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  31 januari 2006


Doel 2020 heeft vragen bij hervormingsplannen van burgemeester Willockx

Bewoners van Doel zien door begrenzing van de haven geen 

belemmering meer voor heropbouw van hun dorp

 

In een interview begin deze week stelt de burgemeester van Sint-Niklaas Freddy Willockx dat een tweede dok op de linker Scheldeoever "momenteel niet aan de orde" is.  

En verder "De havenontwikkeling moet nu pauzeren. We zullen in 2010 wel zien (...) zolang er geen waarborgen zijn voor een verbetering van de mobiliteit in het Waasland en de leefbaarheid van de Wase polderdorpen is een tweede dok op de linker Scheldeoever uitgesloten."

 

Daarmee wordt voor de zoveelste keer op rij duidelijk gemaakt dat er van een verdere havenuitbreiding in het Waasland geen sprake meer is. Dat de kans groot is dat de Haven van Antwerpen inderdaad de grenzen van haar ruimtelijke groei heeft bereikt.

 

Het impliceert dat er ook geen enkele reden meer is om niet opnieuw in Doel te investeren.  Het Waasland kampt met een chronisch tekort aan betaalbare woningen.  Waar zit hem dan de logica om circa honderdvijftig woningen in Doel bewust(!) leeg te laten staan???

 

Voor de burgemeester van Sint-Niklaas, Freddy Willockx (SP.A), moet er ook een hervorming komen van het huidige havenbestuur.  Daarbij pleit hij voor een evenwichtig samengesteld Antwerps-Waas intercommunaal bedrijf dat zowel

de activiteiten op rechteroever als op linkeroever beheert.  Voor Doel 2020 is het duidelijk dat zo een hervorming pas zin heeft als de Waaslandse politici ook vastbesloten zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen én ophouden met het Antwerpse havenpatronaat op zijn wenken te bedienen.  Want laat het duidelijk zijn: De vernietiging van de Wase polders en de poging om ook het dorp Doel van de kaart te vegen hadden nooit plaatsgevonden met (meer) standvastige Wase politici.

 

Willockx zijn doelstellingen mogen dan nobel lijken. Het is altijd goed eerst voor eigen deur te vegen. Als burgemeester van Sint-Niklaas is Freddy Willockx mee verantwoordelijk voor het beheer dat het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas nu al jaren uitoefent in Doel. Maar dat beheer is in de feiten niets anders dan een strategie van verschroeide aarde die alleen een welbepaalde Antwerpse kliek goed uitkomt. Als Willockx het meent met zijn uitspraken dan stelt hij eerst orde op zaken in het Wase huis en zorgt hij ervoor dat er eindelijk een einde komt aan deze nu al méér dan vijf jaar aanslepende schande.

 

Willockx' pleidooi voor democratisering en zijn uitspraak "...dat niet langer in achterkamertjes wordt gepraat over zo'n belangrijk maatschappelijk gebeuren." wordt door Doel 2020 toegejuicht.  Wij kunnen niet anders dan hopen dat de burgemeester meent wat hij zegt.  Doel 2020 is ten allen tijde bereid om zijn deel bij te dragen aan een constructieve oplossing.  We hopen van hem hetzelfde.

 

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020,

Jan Creve

Tel. 03/773.28.33

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]