Artikel uit

De Standaard,  30 januari  2006

 

Willockx zendt havenwensen naar Antwerpen

Interview. Burgemeester Sint-Niklaas wil meer Waaslanders in havenbestuur

Het Deurganckdok nabij het Wase Scheldedorp Doel maakt de Antwerpse haven veel minder Antwerps.

Het Wase socialistische boegbeeld Freddy Willockx vindt het tijd dat zijn regio meer gaat doorwegen in het havenbestuur.

,,Voorlopig is een tweede dok op de linker Scheldeoever uitgesloten''

redacteur Pascal Sertyn

 

Sint-Niklaas.

Het Deurganckdok op de linker Scheldeoever heeft het zwaartepunt van de goederenoverslag in de grootste Vlaamse haven van het Antwerpse naar het Wase grondgebied verplaatst.

Voor de burgemeester van Sint-Niklaas, Freddy Willockx (SP.A), moet dat onvermijdelijk leiden naar een hervorming van het huidige havenbestuur.

Hij pleit voor een evenwichtig samengesteld Antwerps-Waas intercommunaal bedrijf dat zowel de activiteiten op rechteroever als op linkeroever beheert. Vandaag is het Waasland amper

vertegenwoordigd in het Antwerpse havenbestuur (2 op 18 bestuurders).

In een gesprek met De Standaard maakt Freddy Willockx meteen duidelijk waarom hij zich mag moeien met de toekomst van het Antwerpse havenbeleid.

,,Eind jaren zestig, begin jaren zeventig was ik als jong socialistisch politicus een van de Waaslanders die zijn nek heeft uitgestoken om de havenontwikkeling op de linker Scheldeoever

mogelijk te maken. En eind jaren negentig heb ik onder anderen met Miet Smet (Cd&V) nog eens mijn nek uitgestoken door in te stemmen met de bouw van het Deurganckdok''.

Hoe kijken ze in Antwerpen aan tegen uw oproep tot een grotere inspraak voor het Waasland?

,,Ik hoor geen negatieve geluiden. De bereidheid om te praten is er. De logica van onze redenering wordt erkend. Niemand kan naast het feit kijken dat de linker Scheldeoever al goed is voor 35

procent van de totale havencapaciteit. En tegen 2030 zal dat wellicht al opgelopen zijn tot 45 procent. Bovendien wordt zowel in Antwerpen als in het Waasland ingezien dat de huidige

opsplitsing van het havenbeleid voor de linker Scheldeoever (havengebonden activiteiten voor Antwerpen en industrie voor een Waas-Antwerpse maatschappij, red.) op termijn onhoudbaar is.

Vroeger waren havenoverslag en industrie in de haven twee duidelijk gescheiden zaken. Maar dat onderscheid maken wordt almaar moeilijker. Kijk naar al de activiteiten van logistieke bedrijven

die het lossen en laden van goederen combineren met een gedeeltelijke industriële verwerking van die goederen. Dat moet onder een bestuur worden gebracht. Ik erken wel dat het Waasland niet te

snel mag opgeven wat ze tot nog toe via de wet-Chabert (de wet die de bevoegdheidsverdeling voor de haven op de linker Scheldeoever vastlegde, red.) heeft verworven.''

Waarom lanceert u nu zo'n oproep?

,,Ik sta niet alleen met deze oproep. De Oost-Vlaamse provinciegouverneur André Denys deed het al eerder. Er is bovendien grondig studiewerk aan de gang. Maar ik vind het wel hoog tijd dat niet langer in achterkamertjes wordt gepraat over zo'n belangrijk maatschappelijk gebeuren.'',,Mag ik er nog iets aan toevoegen. Antwerpen is ermee gebaat dat het in de toekomst samen met het

Waasland aan hetzelfde zeel kan gaan trekken. Het zal de komende jaren de Wase steun kunnen gebruiken als belangrijke beslissingen over het havenbeleid genomen moeten worden.''

Antwerpen stelt nu al de aanleg van een tweede containerdok op de linker Scheldeoever, het Saeftinghedok, in het vooruitzicht.

,,Dat dossier is momenteel niet aan de orde. Ik wil er wel iets over kwijt. Het is geen correcte voorstelling van zaken als gezegd wordt dat het succes van het Deurganckdok de aanleg van het Saeftinghedok onvermijdelijk maakt. Met de goedkeuring van de aanleg van het Deurganckdok hebben wij onze nek uitgestoken. Maar het Waasland is toen enkel akkoord gegaan met het scenario waarin één containerdok op de linker Scheldeoever zou worden aangelegd. Wij hebben nooit ingestemd met een plan waarin beide dokken werden voorzien. Voor ons was het Saeftinghedok toen niets meer dan een alternatief voor het Deurganckdok.''

,,De havenontwikkeling moet nu pauzeren. We zullen in 2010 wel zien waar we staan. En zolang er geen waarborgen zijn voor een verbetering van de mobiliteit in het Waasland en de leefbaarheid van de Wase polderdorpen is een tweede dok op de linker Scheldeoever uitgesloten.''

Het Waasland speelt wel graag de slachtofferrol. Antwerpen de lusten van de havenuitbouw, wij de lasten, is toch vaak de teneur.

,,Ik geef dat toe. Maar dat gemekker over de lasten werkt ook wel eens op mijn zenuwen. In 30 jaar heeft de havenuitbouw op de linkeroever 7.500 arbeidsplaatsen opgeleverd. In de publieke

opinie gaat het vaak alleen over de lasten voor het Waasland, maar ik vind de haven een zegen voor de regio. We zijn hier immers geconfronteerd geworden met zware economische crisissen. Zoals

de teloorgang van de scheepsbouw.''

Critici kunnen uw pleidooi voor een grotere Wase vertegenwoordiging in het havenbeleid afdoen als een truc om meer politieke mandaten te creëren?

,,Dat is het totaal niet. Het is niet de bedoeling om gewoonweg een paar Waaslanders bijkomend in het havenbestuur te droppen. Het moet gecombineerd worden met het samenbrengen van

de hele haven onder een beheer en een democratisering van het havenbeleid.''

Wat die democratisering betreft. Het Antwerpse gemeentebestuur controleert het Antwerpse havenbestuur. In het Waasland is dat niet het geval.

,,U hebt gelijk. Vandaar mijn pleidooi voor democratisering. De Wase vertegenwoordigers in het havenbestuur zouden ook wettelijk verplicht moeten worden om verantwoording af te leggen voor

gemeentebestuurders. Bijvoorbeeld die van Beveren.''

Wanneer wil u de resultaten van het Waas-Antwerpse overleg zien?

,,Echte onderhandelingen kunnen pas beginnen na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. Maar ik hoop dat Antwerpen en het Waasland tegen de zomer van 2007 zich achter een gezamenlijk

standpunt kunnen scharen waarmee ze dan naar het Vlaams parlement en de regering kunnen stappen.''

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]