PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  6 januari 2006

 

Vlaamse overheid weigert discussie over verloedering in Doel

Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst van nieuwe bewoners in Doel de leefbaarheid verder aantastte en een golf van criminaliteit teweegbracht. Iets wat in Doel en bij de bewonersvereniging Doel 2020 voor verontwaardigde reacties zorgde.

Door de pers gepubliceerde beelden van huizen die beheerd worden door nieuwe bewoners versus verloederde panden die zogezegd onder controle staan van de overheid maakten intussen duidelijk dat de verloedering in Doel grotendeels het werk is van de overheid zelf.

Met die gegevens wilde het VTM-programma ‘Recht op Antwoord’ een uitzending verzorgen over de feitelijke situatie in Doel en tevens peilen naar wie verantwoordelijk is voor dit alles.

Zowel oorspronkelijke bewoners, als nieuwe beheerders verklaarden zich dadelijk akkoord mee te werken aan het programma. Maar van overheidswege weigert men een gesprek aan te gaan met de Doelenaars! Geen discussie dus in ‘Recht op Antwoord’ over de manier waarop met overheidsgeld (de leegstaande panden in Doel werden aangekocht met Vlaams overheidsgeld) wordt omgesprongen in dit dorp. Evenmin over hoe de overheid haar beloften inzake het leefbaar houden van Doel rijmt met haar verrottingsstrategie in het dorp.

Het is andermaal de illustratie van een beleid dat te pas en te onpas de mond vol heeft over democratische besluitvorming maar er terzelfdertijd alles aan doet om elk open gesprek over die besluitvorming te ontlopen.

In Doel heersen, door de kortzichtigheid van de Vlaamse overheid, mensonwaardige toestanden. Doel 2020 hoopt dat de Vlaamse overheid inziet dat zij een gesprek hierover niet kan blijven uitstellen. Wij, van onze kant, blijven ter beschikking om mee te zoeken naar een constructieve oplossing waarin iedereen zich kan vinden.

Namens Doel 2020,

Jan Creve, tel. 03/773.28.33
Rudi Van Buel tel. 03/575.88.11
Marina Apers

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]