Persconferentie Doel 2020 n.a.v. 
de opening van het Deurganckdok
persconferentie d.d. 06/07/2005

 

Perstekst

Deze morgen werd het Deurganckdok officieel geopend door Z.M. Koning Albert II. Dat is een feit waar de inwoners van Doel akte van nemen.

Maar dat betekent niet dat daarmee het doek gevallen is over Doel en de polders. Eerder integendeel. Doel moet niet verdwijnen voor het Deurganckdok. Bovendien staat het dorp nog altijd op de kaart als woongebied(!) Stellen dat "het probleem Doel" is opgelost, zoals het Antwerps Havenbedrijf doet, is niet alleen voorbarig. Het stelt het ook voor alsof een maatschappelijk discussie over een nog grotere haven niet meer moet. In het licht van 2007 is de strijd voor het behoud van Doel niet voorbij maar begint hij pas!

Het voorbije jaar

Het afgelopen jaar hebben wij ons ingespannen om een constructief gesprek aan te gaan met àlle betrokken overheden. Daarbij hebben wij proberen duidelijk maken dat wat in Doel gebeurt in tegenspraak is met alle gemaakte afspraken en beloften. Wij spraken daarover met de gemeente Beveren, met de administratie, met de gouverneur, met alle betrokken kabinetten, tot met de koning toe. Wij kunnen niet anders dan vaststellen dan dat men pertinent weigert te luisteren naar onze boodschap.

Waar het concreet over gaat? Volgens het Vlaams regeerakkoord wordt "wat Doel betreft… de beslissing van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 onverkort uitgevoerd." Dat houdt in dat de leefbaarheid van Doel zou gegarandeerd worden tot (minimum) 2007. Welnu dat is een pertinente leugen. De beloofde leefbaarheidsmaatregelen worden niet nagekomen. Men doet er daarentegen àlles aan om Doel onleefbaar te maken. Het woonrecht wordt gesaboteerd; nieuwe bewoners wordt het moeilijk gemaakt; de huizen laat men (bewust) verloederen, het patrimonium wordt kapot gemaakt.

Wij hadden gehoopt dat met de totstandkoming van het Deurganckdok een consensus mogelijk zou zijn over de grenzen van de havengroei. Dat er een oplossing zou komen voor de ondraaglijke situatie waarin de Doelenaars zich bevinden. Maar het tegendeel blijkt waar: De blunders van het Deurganckdok zijn nog niet van de baan, of de heren Bruyninickx en Delwaide hebben het al over een volgend megadok dat er voor hen moet komen tegen 2012!

Nieuw Samenwerkingsverband

Het is duidelijk dat men ons op deze wijze geen andere keuze laat dan die van een hernieuwde actie.

Een actie met al de middelen die ons ter beschikking staan. Dat wil zeggen met inbegrip van juridische acties. Het is waarschijnlijk niet overbodig te vermelden dat er o.m. bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog altijd een procedure loopt van 120 Doelenaars.

Vorige week werd een nieuw samenwerkingsakkoord gesloten tussen drie verenigingen die allen op hun manier reeds geruime tijd ijveren voor het voortbestaan van Doel:

Open Doel,

Duimen voor Doel

en de bewonersvereniging Doel 2020.

Dat is een begin, want het samenwerkingsverband wordt de volgende weken en maanden verder uitgebreid.

Daarmee willen we niet alleen Doel op de kaart houden maar tevens komaf maken met de aanhoudende zeepbelverhalen van het Antwerps Havenbedrijf. 

Zeepbelverhalen

Symbool voor de gebeurtenis van vandaag zijn ongetwijfeld de lege containers die men heeft opgestapeld langs de kant van het dorp Doel.

Volgens welbepaalde prognoses zou het Deurganckdok in 2012 verzadigd zijn. En dienen daarom nu reeds plannen gesmeed voor de bouw van een tweede, nog groter containerdok, ten noorden van het Deurganckdok en dwars door Doel: het Saeftingedok.

Het is duidelijk dat er géén maatschappelijk draagvlak bestaat voor nog maar eens containergetijdendok. Laat staan voor de financiële avonturen die daarmee samenhangen.

Vandaag lezen we dat het Deurganckdok uiteindelijk de helft méér kost (oorspronkelijk 400 miljoen Euro, nu 600 miljoen Euro) dan oorspronkelijk geraamd. Maar dat klopt niet. Het is namelijk het dubbel van de oorspronkelijk geraamde kostprijs! Oorspronkelijk werd, volgens de STARTNOTA 1995, de kostprijs geraamd op 13,8 miljard BEF. Dat cijfer werd later VERLAAGD naar 12 miljard BEF. Die 12 miljard is trouwens het officiële cijfer dat gebruikt werd in de "economische evaluatie van de containerkade-west Antwerpen" uitgevoerd door TECHNUM-VUB en gepubliceerd met voorwoord van Bruyninckx in 1997. Daarin staat op p.210 : 12 miljard BEF aan constructiekosten in lopende prijzen.

Het is duidelijk dat men die miskleum op alle mogelijke manieren probeert te camoufleren.

De infrastructuurwerken die nog nodig zijn om dit dok ook operationeel te maken, de zogenaamd vergeten kosten, bedragen bovendien nog eens om en bij de 3 miljard Euro. Dat men bovendien tegen elkaar op, het ene moment heeft over een spoorwegtunnel, het volgende moment over een brug, illustreert hoe ernstig dit allemaal dient genomen.

De mobiliteitsproblemen die dit dok dreigt mee te brengen (6,5 miljoen containers!) lijken onoplosbaar. Maar de Antwerpse havenbestuurders kondigen doodleuk aan dat ze tegen eind dit jaar een MER-rapport willen klaarhebben voor het Saeftingedok… als dat van hetzelfde allooi wordt als het MER-rapport voor het Deurganckdok weten we gelijk waar we aan toe zijn.

Ferdinand De Bondt, ere-senator

Paul Staes, ere-senator

Piet Coppenrath, Open Doel, Schoten

Raf Guetens, Duimen voor Doel, Antwerpen

Jan Creve, Doel 2020, Doel

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]