PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  19 juni 2005

 

Opnieuw brandstichting in historische Rubenshoeve te Doel !

Zaterdagavond werd in de schuur van de historische Rubenshoeve aan de Oostlangeweg in Doel opnieuw brand gesticht. Politie en brandweer stelden twee brandhaarden vast. Daarmee bereikt de vernielzucht in deze unieke hoeve opnieuw een droevig hoogtepunt.

Twee jaar geleden werd de hoeve samen met nog vier andere boerderijen rechtstreeks bedreigd door de ophogingswerken rond het Deurganckdok. Doel 2020 bezette toen een tijdlang deze hoeves om afbraak te voorkomen. Mede door tussenkomst van het gemeentebestuur werd de Rubenshoeve gespaard. Doel 2020 drong aan op een minimum aan beschermende maatregelen maar er gebeurde niets. De deuren stonden zelfs wagenwijd open! Het was/is duidelijk dat de betrokken overheden eigenlijk van de historische hoeve af willen. En niets doen om deze unieke site een minimale bescherming te geven.

Het resultaat was voorspelbaar. De 18de eeuwse vloeren en bedledikanten, de deuren, kortom alles wat niet te heet of te zwaar was werd weggeroofd. Het authentieke melkhuis werd door de afbraakwerkers samen met de andere hoeven met de grond gelijk gemaakt. En vandalen konden er ongestoord hun gangen gaan. Afgelopen winter werd in de hoeve een eerste keer brand gesticht. Zelfs na deze gebeurtenis werd niets ondernomen om de site af te sluiten.

De hoeve langs de Oostlangeweg staat op voormalige gronden van de familie Rubens. Ze is van belang omwille van de schuur (waarschijnlijk de oudste in het ganse gebied) en de atypische bouw van het 18de eeuwse hoevehuis. Met het hoeveweekeinde van Davidsfonds-nationaal, in september vorig jaar, bezochten nog honderden mensen de site. Enkele maanden geleden verklaarde de nieuwe gouverneur André Denijs nog, geschokt te zijn door de manier waarop in Doel met ons historisch erfgoed omgesprongen wordt. Maar de onwil en de lafheid zijn blijkbaar zo groot dat niemand iets onderneemt en een van de historisch meest waardevolle hoeves in de regio op klaarlichte dag kan in brand gestoken worden!

Wat met de Rubenshoeve is gebeurd doet zich momenteel op tal van plaatsen voor in Doel en de polder zonder dat een van de betrokken overheden ingrijpt. Om deze toestand aan te klagen werd vorige week bij de komst van minister Marino Keulen naar Beveren nog betoogd door Doel 2020. De bewonersvereniging beschuldigt zowel de minister als de Maatschappij Deckers en de Intercommunale van het Land van Waas van schuldig verzuim. Omdat zij het onroerend patrimonium van Doel bewust laten verkrotten en vernietigen. Maar ook het gemeentebestuur treft schuld. Voor Doel 2020 is het onbegrijpelijk dat de gemeente Beveren zich op haar eigen grondgebied buiten spel laat zetten door de Maatschappij Deckers en niets onderneemt om de historisch waardevolle gebouwen in Doel te vrijwaren van vernietiging.

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020,
Jan Creve, tel. 03/773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]