PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  9 juni  2005

 

Mijnheer de minister, 
Wonen is het recht van élk individu, ook in Doel !

Minister Keulen Vandaag komt u in Beveren praten over uw inburgeringsbeleid. In de door de VLD verspreide uitnodiging lezen we dat minister Keulen steeds uitgaat van de basisstelling dat niemand mag worden uitgesloten van zijn of haar rechten als individu. Wij willen graag geloven dat u dat oprecht meent maar als Doelenaars hebben wij daar nog niet veel van kunnen merken.

Uw regering stelt het voor alsof over Doel het doek definitief gevallen is. Maar dat is niet zo. Doel moet niet verdwijnen voor het Deurganckdok. Het Deurganckdok is perfect te realiseren met vrijwaring van Doel. Om die reden garandeerde de Vlaamse regering dat het dorp tot minimum 2007 leefbaar moet blijven. Het moment dat er een definitieve beslissing komt over de toekomst van de regio. Maar van de beloofde leefbaarheidsmaatregelen komt in de praktijk niets terecht. Méér zelfs, ondanks de grote woningnood in het Waasland en op de Linkeroever weigert men leegstaande woningen vrij te geven. De méér dan 200 gezinnen die tot hiertoe een aanvraag deden voor een woonst in Doel worden aan het lijntje gehouden of wandelen gestuurd. Ondertussen staan er in het dorp tientallen prachtige woningen leeg die ongestraft worden leeggehaald door rovers.

Als er nog altijd actie wordt gevoerd voor Doel dan is dat ook omdat de Vlaamse ministers tot hiertoe geen ruimte lieten voor dialoog. In het verleden wezen wij u als minister van woningbeleid al verschillende keren op de on(ver)draaglijke toestand in Doel. Maar tot hiertoe vond u het blijkbaar niet nodig om met ons te praten.

Voor de onteigening van Doel werd er door de gemeenschap (dat zijn dus u en ik) bijna 50 miljoen Euro uitgegeven. Daardoor is een niet onbelangrijk deel van Doel momenteel eigendom van de Vlaamse gemeenschap. In afwachting van een definitieve beslissing over Doel zou dit dorp (vlak bij de haven) een oplossing kunnen bieden voor de woningnood in de regio. Door gedurende de volgende jaren de leegstaande huizen te verhuren zou men tevens voor een terugverdieneffect kunnen zorgen. Maar zelfs dat is, ondanks de positieve adviezen van de Vlaamse administratie, (op tijdelijke basis) niet mogelijk. Op uw kabinet krijgen wij keer op keer te horen dat lagere overheden dit door de Vlaamse Regering gegarandeerde woonrecht saboteren. Maar bent u dan als minister niet bij machte om in een tijdsspanne van vier jaar –het woonrecht werd gegarandeerd in 2000!- die lagere overheden tot de orde te roepen???

Mijnheer de minister, de nog altijd méér dan vijfhonderd inwoners van Doel zijn het spuugzat. Wij vragen geen beloften. Wij vragen dat u (eindelijk) uw eigen akkoorden nakomt, en dat u de inwoners van Doel geeft waar elke Vlaamse burger recht op heeft: een eerlijke behandeling en een minimum aan respect.

Doel 2020

v.u.: J. Creve Oud Arenberg 111 9130 Kieldrecht

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]