PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  13 april 2005

 

Deurganckdok blijft Deurganckdok - Antwerps Havenbestuur mist niveau én visie

Voor het actiecomité Doel 2020 is de ganse vertoning rond de naamgeving van het containergetijdendok op Linkeroever -Deurganckdok, Albert II dok, weer Deurganckdok- een zoveelste illustratie van het niveau waarmee de Antwerpse Haven momenteel bestuurd wordt. Naar de buitenwereld geeft het Antwerpse Havenbestuur het signaal dat zij niets beters te doen heeft dan nieuwe namen te verzinnen voor dokken. Anderzijds zijn op de Antwerpse Linkeroever steeds meer mensen het slachtoffer van het gebrek aan ernst bij de Antwerpse havenbestuurders.

Twee maand geleden was er de -op zijn zachtst uitgedrukt: voorbarige- eis om al te beginnen aan het Saeftingedok, een megalomaan broertje voor het Deurganckdok waarvan niemand kan zeggen voor wat het zal moeten dienen.

Bovendien staat men, als het Deurganckdok operationeel is, inzake afwikkeling van de verwachte verkeerschaos nog nergens. Blijkbaar is het bij de havenplanners niet eerder opgekomen dat met een Deurganckdok de containers daar ook moeten weg geraken. Ook al gaat het dan vooral om verkeer van Linkeroever naar Rechteroever. Nu dreigt iedereen zich als gevolg van deze kortzichtigheid binnen de kortste keren hopeloos vast te rijden.

Tenslotte blijft het Havenbestuur dwars liggen inzake een constructieve oplossing voor de toenemende verwaarlozing in Doel. Het dorp telt nog altijd een vijfhonderd inwoners. Bovendien is er (vooral van havenarbeiders) heel wat belangstelling voor de leegstaande woningen. Maar de huizen worden niet vrijgegeven. Het gevolg is toenemende verloedering en een plaag van vandalisme en diefstallen in de leegstaande woningen.

Die situatie staat haaks op de garanties die de Vlaamse Regering eerder heeft gegeven aan de inwoners die in Doel wensten te blijven. Maar blijkbaar kan, noch wil, de Vlaamse Regering de verantwoordelijken tot de orde roepen.

Dat het historische dorp wordt prijsgegeven aan het verval illustreert het gebrek aan visie van de Antwerpse havenautoriteiten. Andere havenbesturen zouden van een unieke site als Doel al lang een visitekaartje hebben gemaakt voor hun buitenlandse klanten. Hier houdt men zich liever bezig met spelletjes namen noemen. En ziet men liever een uniek, historisch dorp kapot gaan, dan toe te geven dat men het misschien wel iets té groot heeft gezien.

namens Doel 2020
Jan Creve

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]