PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  25 januari 2005

 

Leegstaande woningen te Doel: 
geen toegang voor huurders of kunstenaars, 
wel voor ratten en muizen!!

 

De verwaarlozing van de vrijwillig verkochte huizen in Doel begint serieuze proporties aan te nemen.

Degelijke huurders en/of kunstenaars krijgen geen kans op een woning, maar ongedierte krijgt wel vrij spel!

Het beste voorbeeld van deze verwaarlozing is een huis dat intussen al méér dan één jaar onbewoond is. Via de voordeur, die steeds bij wat wind openvliegt, kan je binnen de ravage aanschouwen. Grote bergen afval liggen in de woonkamer, het keukentablet kan je niet meer zien door de hoop vuil, een ijskast staat nog vol met stinkende levensmiddelen, de tuin is een grote vuilnisbelt enz.

Deze woning die onderhouden zou moeten worden door Intercommunale Land van Waas, verantwoordelijke Bart Casier, is te bezichtigen op de Engelsesteenweg nr. 68. Toegang is vrij??!!!

Dit is slechts één van de vele voorbeelden hoe Intercommunale Land Van Waas, als goede huisvader, haar woningen "beheert"!

Hieruit blijkt dat de verlaten woningen niet worden nagekeken nadat de huurder of eigenaar definitief vertrokken is. Merkwaardig is ook dat de oorspronkelijke eigenaars of huurders, zelfs na jaren, nog steeds over de huissleutels beschikken.

In 2001 kreeg de heer Casier de bevoegdheid voor het bewoningsrecht. Tot op heden is daar weinig of niets van te merken. Voor ons is het duidelijk dat hij meewerkt aan de verdere verloedering van het dorp en niet aan de leefbaarheid.

Doel 2020 wil nogmaals deze wanpraktijken aanklagen en eist dat alle diensten, die instaan voor veiligheid, volksgezondheid, leefbaarheid en woonbeleid in Doel, eindelijk hun verantwoordelijkheid gaan nemen.

Doel 2020 zal niet nalaten verdere stappen te ondernemen om dit wanbeleid een halt toe te roepen.

Voor meer info:
Myriam Rijssens (Medewerkster Doel 2020), Tel 03/575.88.11 of
Marina Apers (Verantwoordelijke wetshulp en woonrecht Doel 2020), Tel.03/575.88.62

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]