PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  24 januari 2005

 

Voor havenbaas Eddy Bruyninckx zijn 500 mensen marginaal

Doel 2020 doet Saeftingedok af als onrealistisch

In een gesprek met de krant De Tijd van 20 januari ll delen havenschepen Delwaide en havenbaas Bruyninckx mee dat de voorbereidingswerken voor het Saeftingedok al gestart zijn. Dat dok zal, àls het er komt vlak over het dorp Doel komen te liggen. Voor Doel 2020 is het duidelijk dat beide havenbestuurders elke vorm van realiteitszin verloren hebben.

De toename van de containertrafiek in Antwerpen mag dan al spectaculair lijken, die groei is nog altijd héél wat minder dan wat Rotterdam presteert. Het kan blijkbaar niet beletten dat beide havenbazen hardop aan het dromen gaan. Een verdubbeling van de containerbehandelingscapaciteit is niet meer voldoende. Neen, er moet namelijk nog een dok bij, dat nog groter is. Dat moet dan vlak over Doel komen.

Het is duidelijk dat met het Deurganckdok de grens bereikt is. Voor een nieuw containergetijdendok en de daarmee samenhangende financiële avonturen is er (letterlijk) geen ruimte meer. Er bestaat evenmin een maatschappelijk draagvlak voor. Bovendien zegt het Vlaamse regeerakkoord dat men enkel nog economisch zinvolle infrastructuurprojecten zal financieren. In die zin dient de Vlaamse overheid een eind te maken aan deze dwaasheid en Bruyninckx en Delwaide onverwijld terug te fluiten.

Doel 2020 ergert zich eveneens aan de uitspraken van Bruyninckx die de nog altijd 500 bewoners van Doel afdoet als "marginaal" en doet alsof het doek al definitief gevallen is over Doel. Of Bruyninckx dat nu leuk vindt of niet: in Doel wonen er nog altijd honderden mensen en die werd gegarandeerd dat hun dorp tot (minimum!) 2007 leefbaar blijft. Overigens is ook over het Deurganckdok het laatste woord nog niet gezegd.
120 Doelenaars hebben omwille van het Deurgancdok bij het Europees Hof nog een zaak lopen tegen het Havenbedrijf en de Vlaamse overheid. Dat een uitspraak daarover danig roet in het eten gooit van de nieuwe havenplannen is niet denkbeeldig.

Namens Doel 2020

Jan Creve

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]