PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  12 november 2004

 

Brandstichting in historische Rubenshoeve te Doel

Doel 2020 verwijt gemeentebestuur nalatigheid

Dinsdagnacht werd in de schuur van de historische Rubenshoeve aan de Oostlangeweg in Doel brand gesticht. Daarmee bereikt de vernielzucht in deze unieke hoeve een droevig hoogtepunt.

Anderhalf jaar geleden werd de hoeve samen met nog vier andere boerderijen rechtstreeks bedreigd door de ophogingswerken rond het Deurganckdok. Doel 2020 bezette toen een tijdlang deze hoeves om afbraak te voorkomen. Mede door tussenkomst van het gemeentebestuur werd de Rubenshoeve toen gespaard. Doel 2020 drong aan op een minimum aan beschermende maatregelen maar er gebeurde niets. Het resultaat was voorspelbaar. De 18de eeuwse vloeren en bedledikanten, de deuren, kortom alles wat niet te heet of te zwaar was werd weggeroofd. Het authentieke melkhuis werd door de afbraakwerkers samen met de andere hoeven met de grond gelijk gemaakt. En vandalen konden er ongestoord hun gangen gaan.

De hoeve langs de Oostlangeweg staat op voormalige gronden van de familie Rubens. Ze is van belang omwille van de schuur (waarschijnlijk de oudste in het ganse gebied) en de atypische bouw van het 18de eeuwse hoevehuis. Met het hoeveweekeinde van Davidsfonds-nationaal, eind september, bezochten nog honderden mensen de site.

De brandstichting doet Doel 2020 opnieuw aan de noodbel trekken. Wat met de Rubenshoeve is gebeurd doet zich momenteel op tal van plaatsen voor in Doel en de polder zonder dat de overheid ingrijpt. In die zin beschuldigt de bewonersorganisatie de Maatschappij Deckers en de Intercommunale van het Land van Waas van schuldig verzuim. Omdat zij het onroerend patrimonium van Doel bewust laten verkrotten en vernietigen. Maar ook het gemeentebestuur treft schuld. Voor Doel 2020 is het onbegrijpelijk dat de gemeente Beveren zich op haar eigen grondgebied buiten spel laat zetten door de Maatschappij Deckers en niets onderneemt om de historisch waardevolle gebouwen in Doel te vrijwaren van vernietiging.

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020,
Jan Creve, tel. 03/773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]