PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  14 oktober 2004

 

Scheldeverdieping bedreigt 1000 ha poldergrond in Doel

Doel 2020 en landbouwers vechten plannen van overheid aan

 

In het kader van de plannen voor een verdere uitdieping van de Schelde ligt momenteel een studie voor die voorziet in de verdwijning van om en bij de 1000 ha (!) polder in het noorden van het Waasland. Het betreft hier concreet Hedwigepolder, Prosperpolder en Doelpolder-Noord die men wil "ontpolderen" als compensatie voor de geplande Scheldeverdieping en voor de beveiliging van het Schelde-tijbekken tegen stormvloeden vanuit de Noordzee. Voor Doel 2020 is dit niets minder dan een nieuwe moordaanslag op de streek.

 

Een studie op Antwerpse maat

De plannen rond de uitdieping van de Schelde en de daarmee samenhangende werken gebeuren in opdracht van de Vlaamse en de Nederlandse regering en worden voorbereid door ProSes in "Ontwikkelingsschets 2010 – Schelde-estuarium en de actualisatie van het Sigmaplan" . Momenteel loopt een inspraakronde rond de plannen inzake "natuurlijkheid en veiligheid" die samenhangen met de verdieping. In theorie kunnen de plannen hierna nog bijgestuurd worden. Maar het is duidelijk dat men vooral in Antwerpse milieus de besluitvorming hieromtrent versneld wil doordrukken.

Het studiewerk van ProSes is geen evenwichtige studie maar op maat gesneden van het Antwerps Havenbestuur. Het uitgangspunt is de toegankelijkheid van de Antwerpse haven. Daarbij zijn milieu en vooral veiligheid(!) ondergeschikt gemaakt aan deze doelstelling. Landbouw werd zelfs niet bekeken. Iets wat ook met zoveel woorden wordt toegegeven in de studie.

 

Veiligheid ondergeschikt aan centen?

Voor wat de veiligheid betreft besluit de studie dat een stormstuw perfect de veiligheid garandeert voor de bewoners langs de Scheldeoever. Maar dat scenario wordt niet weerhouden omwille van... financiële redenen.

 

In het document van Proses wordt om de veiligheid van de bewoners te garanderen gekozen voor de inrichting van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) of gecontroleerde gereduceerde getijdengebieden (GGG). Volgens de voorliggende studies zal het effect ter hoogte van Antwerpen echter niet meer dan 20 cm zijn... Hetgeen volgens vaststaande berekeningen Antwerpen onvoldoende beveiligd! Niet alleen onvoldoende, maar

onbestaande, ter hoogte van het Loodsgebouw te antwerpen is het effect van

die ingreep reeds nul (0) centimeter !

Dat is zonder meer spelen met het leven van duizenden mensen in het Scheldebekken.

 

Geen grondroof

Met de aanleg van overstromingsgebieden zouden de Hedwigepolder, de Prosperpolder en de Doelpolder definitief verdwijnen. Die polders vormen géén maagdelijk gebied waar men, schadeloos, naar hartelust aan landschapsinrichting doen. Het betreft een streek waar sinds honderden jaren, van generatie op generatie mensen wonen en werken.

Het gebied Van de Hedwigepolder, Prosperpolder en Doelpolder is bovendien vanuit ecologisch en cultuur-historisch standpunt zonder meer uniek te noemen. Daar konden zich de voorbije maand nog duizenden mensen van vergewissen. Eerst met de jaarmarkt van Prosperpolder, later op de maand met het nationale hoeveweekeinde van het Davidsfonds dat niet minder dan drie locaties uit de bedreigde polders op de affiche had staan. Met de voorliggende plannen dreigt dit alles zonder meer vernietigd te worden.

Met de uitbreiding van de Antwerpse Haven en de verrottingsstrategie in Doel heeft het Waasland de voorbije jaren al een bijzonder hoge tol betaald. Nog eens 1000 ha die (nodeloos) moet verdwijnen voor de belangen van Antwerpen is ronduit onaanvaardbaar.

 

 

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020

Jan Creve tel. 03/773.28.33

Ferdinand De Bondt tel. 03/777.57.77

 


 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]