Brief die werd overhandigd aan minister Van Mechelen 

 

Mijnheer de minister,

 

Wonen is een recht, ook in Doel !

 

In een uitnodiging voor de bijeenkomst van deze avond wordt o.m. de vraag gesteld of het waar is dat er actie wordt gevoerd om het Deurganckdok in Doel te dempen? Maar misschien moet men aan minister Dirk Van Mechelen maar eens de vraag stellen wààrom er rond de aanleg van het dok nog altijd actie wordt gevoerd!?

Als de Doelenaars bij diverse rechtbanken opnieuw vorderingen hebben ingesteld in verband met de aanleg van het Deurganckdok dan is dat o.m. omdat minister Dirk Van Mechelen en zijn medeministers de uitspraken van het hoogste rechtsorgaan in dit land aan hun laars lappen en met uitzonderingsrechtspraak de burgers die zij beweren te vertegenwoordigen voor schut zetten.

Als er inzake het Deurganckdok nog steeds actie wordt gevoerd dan is dat ook omdat de Vlaamse Regering weigert haar eigen beloften na te komen. Doel moet niet verdwijnen voor het Deurganckdok. Het Deurganckdok is perfect te realiseren met vrijwaring van Doel. Om die reden garandeerde de Vlaamse regering dat het dorp tot minimum 2007 leefbaar moet blijven. Het moment dat er een definitieve beslissing komt over de toekomst van de regio. Maar van de beloofde leefbaarheidsmaatregelen komt in de praktijk niets terecht. Méér zelfs, ondanks de grote woningnood in het Waasland en op de Linkeroever weigert men leegstaande woningen vrij te geven. De méér dan 200 gezinnen die tot hiertoe een aanvraag deden voor een woonst in Doel worden aan het lijntje gehouden of wandelen gestuurd. Ondertussen staan er in het dorp tientallen prachtige woningen leeg die ongestraft worden leeggehaald door rovers.

Als er nog altijd actie wordt gevoerd voor Doel dan is dat ook omdat de Vlaamse ministers tot hiertoe elke constructieve oplossing hebben afgewezen en geen ruimte laten voor dialoog. Het historische Doel met een schat aan patrimonium, vlak bij de haven, zou ook voor de haven een enorme troef kunnen zijn. Maar liever dan samen na te denken over een creatieve oplossing trekken de betrokken Vlaamse ministers de strop rond de Doelenaars nog wat strakker aan.

Voor de onteigening van Doel werd er door de gemeenschap (dat zijn dus u en ik) bijna 50 miljoen Euro uitgegeven. Daardoor is een niet onbelangrijk deel van Doel momenteel eigendom van de Vlaamse gemeenschap. In afwachting van een definitieve beslissing over Doel zou dit dorp (vlak bij de haven) een oplossing kunnen bieden voor de woningnood in de regio. Door gedurende de volgende jaren de leegstaande huizen te verhuren zou men tevens voor een terugverdieneffect kunnen zorgen. Maar zelfs dat is, ondanks de positieve adviezen van de Vlaamse administratie, (op tijdelijke basis) niet mogelijk. Op de betrokken VLD-kabinetten heet het dat lagere overheden dit door de Vlaamse Regering gegarandeerde woonrecht saboteren. Maar zijn de VLD-minister dan niet bij machte om in een tijdsspanne van vier jaar –het woonrecht werd gegarandeerd in 2000!- die lagere overheden tot de orde te roepen???

Mijnheer de minister, de nog altijd méér dan vijfhonderd inwoners van Doel zijn het spuugzat. Wij vragen geen beloften. Wij vragen dat u (eindelijk) uw eigen akkoorden nakomt, en dat u de inwoners van Doel geeft waar elke Vlaamse burger recht op heeft: een eerlijke behandeling en een minimum aan respect.

Doel 2020

v.u.: J. Creve Oud Arenberg 111 9130 Kieldrecht

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]