PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  25 mei 2004


Erfgoed rijmt niet met afbraak!

Doel 2020 voert actie bij overleg van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Een twintigtal leden van Doel 2020 hebben dinsdagavond actie gevoerd op een bijeenkomst van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (de vroegere Intercommunale van het Land van Waas). Daarbij werden spandoeken meegedragen en pamfletten uitgedeeld. Even kwam het tot een woordenwisseling met Bart Casier, de voorzitter van het Samenwerkingsverband maar de actie verliep uiteindelijk zonder incidenten.

Het overleg was er gekomen op initiatief van de verschillende Wase burgemeesters en vond plaats op uitnodiging van het Samenwerkingsverband. De vergadering moest dienen als voorbereiding op de afsluiting van de erfgoedconvenant tussen het Waasland en de Vlaamse Regering. Daarmee is een bedrag van 200.000 Euro gemoeid. Voor Doel 2020 kan het niet dat men doet alsof men bekommerd is om het erfgoed in het Waasland terwijl men anderzijds een van de belangrijkste historische dorpen in de regio probeert kapot te maken.

Voor Doel 2020 is hierin vooral de rol van het Samenwerkingsverband een steen des aanstoots. Omdat het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband zélf rechtstreeks verantwoordelijk is voor de verloedering van het erfgoed in Doel en dat sinds het Doelakkoord van 2000 ( intussen op de kop vier jaar geleden!).

Doel 2020 zegt volmondig ja aan de erfgoedconvenant maar vraagt aan de Wase burgemeesters en schepenen én de verschillende betrokken instanties dat ze een einde maken aan de hypocrisie. Wie erfgoed zegt in het Waasland kan niet om Doel heen. Het dorp bezit een urbanistisch patroon dat uniek is in gans Vlaanderen, een nog authentiek polderlandschap, de oudste stenen windkorenmolen van het land, bezittingen die rechtstreeks kunnen gelinkt worden aan de familie Rubens, een dorpsgezicht dat in verhouding met vele andere Wase gemeenten bijna onaangetast is,…

Door de Vlaamse Regering werd de leefbaarheid van Doel gegarandeerd tot minimum 2007. Volgens de Vlaamse administratie is er géén enkel probleem om de leegstaande huizen in Doel opnieuw te verhuren. In het Waasland is een woonprobleem en méér dan 200 families stelden zich bij het Samenwerkingsverband al kandidaat om een huis te betrekken in Doel. En wat doet het Samenwerkingsverband? Zij stuurt de kandidaat-bewoners wandelen, hanteert drogredenen om de huizen niet toe te wijzen en laat tientallen prachtige historisch waardevolle huizen verkrotten en leegroven. Dat is de dagdagelijkse realiteit in Doel en van mensen op zoek naar een betaalbare woonst.

Het behoud van het historisch patrimonium in Doel vergt géén grote inspanning. Al wat men moet doen is, volledig in toepassing van het door de Vlaamse Regering gegarandeerde woonrecht, de huizen in Doel ter beschikking stellen van de mensen die er willen gaan wonen.

Méér vragen wij niet. Ook niet minder!

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020,
Jan Creve

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]