PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  16 mei 2004

 

Wonen is een recht, ook in Doel!

Doelenaars nemen deel aan de woonbetoging in Gent

Doel 2020 hekelt hypocrisie Vlaamse regeringspartijen

Een delegatie Doelenaars heeft vandaag deelgenomen aan de woonbetoging in Gent. Daarmee scharen zij zich achter de eisen van het Platform Wonen voor een betaalbare huisvesting. Maar de Doelenaars klagen ook de onhoudbare situatie aan in hun eigen dorp.

Als gevolg van de werken aan het Deurganckdok kregen de bewoners van Doel de mogelijkheid om hun huis op vrijwillige basis te verkopen aan de overheid. Wie dat wil kan echter in Doel blijven wonen tot minimum 2007. Pas daarna wordt er een beslissing genomen over de toekomst van het dorp. Van de Vlaamse Regering kregen de blijvers de nodige garanties in verband met de leefbaarheid van het dorp. Dat houdt o.m. in dat leeggekomen woningen ter beschikking worden gesteld van nieuwe kandidaat-bewoners.

Ondanks deze garantie door de Vlaamse Regering, vervat in het Doelakkoord van op 20 mei 2000, is daar nog altijd niets van gekomen.

Momenteel staan in het dorp Doel méér dan 150 woningen leeg. Terwijl méér dan 200 families al een aanvraag deden voor een woonst in Doel. Toch werden nog maar goed 20 huizen vrijgegeven! De Intercommunale van het Land van Waas en de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid, instanties die voor deze gang van zaken verantwoordelijk zijn, hanteren daarbij pure drogredenen. Men gaat zelfs zover dat men de adviezen van de Vlaamse overheid (die pleit voor het vrijgeven van alle bewoonbare woningen) negeert.

In de regio is er een absolute nood aan woningen. De leegstaande woningen in Doel (vlak bij de Antwerpse haven) kunnen een deel van die nood lenigen. Maar liever geeft de overheid dit patrimonium vrij aan het verval en aan rovers die er ongestoord hun gang mogen gaan.

Doel 2020 kaartte het probleem reeds uitgebreid aan bij minister-president Somers en de bevoegde minister Marino Keulen. Maar noch de ministers, noch de regeringspartijen die het Doelakkoord mee ondertekenden geven een krimp. Het is nochtans de Vlaamse Regering die zich garant stelde voor het Doelakkoord. Het is diezelfde Vlaamse Regering die de tientallen miljoenen euro's ter beschikking stelde om Doel leeg te kopen. Het is de administratie van de Vlaamse Regering die adviseert om alle woningen in Doel vrij te geven. En toch blijft men weigeren terzake de nodige maatregelen te nemen. In die zin klagen wij ook de hypocrisie aan van de regeringspartijen die vandaag mee opstappen in Gent maar wetens, nillens, mensen in het Waasland, die daar absoluut nood aan hebben, het recht op een betaalbare woning ontzeggen.

Met dank voor opname,

namens Doel 2020,
Jan Creve

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]