PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  26 april 2004

 

Doel 2020 schrijft open brief aan minister-president Somers

In het nieuwste nummer van “Nieuws uit Doel” publiceert Doel 2020 een open brief aan minister-president Somers. Daarin wordt met aandrang gevraagd het gegarandeerde woonrecht in Doel (vier jaar na de regeringsbelofte) uit te voeren.

Eerder had Doel 2020 een onderhoud gekregen op het kabinet van de minister-president en minister Marino Keulen. De daaropvolgende contacten hebben echter duidelijk gemaakt dat het dossier nog altijd muurvast zit. Het Doelakkoord, zoals overeengekomen op 20 mei 2000 blijft 4 jaar later nog altijd dode letter.

In de open brief wijst Doel 2020 er op dat de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid en de Intercommunale Land van Waas eenvoudig weigeren om de beslissingen van de Vlaamse Regering uit te voeren. Dat betekent zeer concreet dat het door de overheid gegarandeerde woonrecht niet bestaat. En dat ondanks de absolute nood aan woningen in de regio. Méér dan tweehonderd gezinnen stelden zich kandidaat voor een woning in Doel maar de Intercommunale geeft geen woningen vrij. Terwijl tientallen bewoonbare woningen leegstaan. Voor Doel 2020 kan het niet dat de Vlaamse Regering en in casu de minister-president, niets onderneemt tegen deze handelswijze van ondergeschikte besturen.

Doel 2020 klaagt tegenover de minister-president ook de valse voorstelling van zaken aan waarbij men het laat uitschijnen alsof alle Doelenaars intussen zijn vertrokken. Terwijl Doel nog altijd een gemeenschap vormt met méér dan vijfhonderd zielen. Maar door de blijvende leegstand van tientallen woningen wordt de situatie onhoudbaar. Het verval wordt steeds zichtbaarder. En rovers halen ondertussen ongestoord alles weg wat ze kunnen gebruiken.

Doel 2020 besluit zijn brief als volgt: “Mijnheer de minister-president, uw bekommernis om minderheden en verdrukte volkeren is ons goed bekend. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat het Vlaanderen dat zo omspringt met het meest belaagde deel van zijn bewoners, uw Vlaanderen is. Daarom richten wij ons rechtstreeks tot u. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat u, in uw hoedanigheid van minister-president, een einde kan én moet maken aan deze schande.”

Doel 2020 is overigens niet van plan om het bij deze ene brief te laten. Als de zittende Vlaamse Regering weigert haar beloften inzake het woonrecht na te komen zullen er de komende weken gepaste acties volgen.

Namens Doel 2020,
Jan Creve, tel 03/773.28.33.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]