7 MEI 2004. - Decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 2 april 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen
 waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden.

 

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 2 april 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. De volgende stedenbouwkundige vergunningen, verleend door de Vlaamse regering op 2 april 2004, worden bekrachtigd :

1° de stedenbouwkundige vergunning voor het aanpassen van de uitvoeringsmethode voor de gedeeltelijke opvulling van het Doeldok, voorzien in het project B waarvoor door de Vlaamse regering op 18 maart 2002 een stedenbouwkundige vergunning werd verleend;

2° de stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen en inrichten van weidevogelgebied Putten West, van de Zoetwaterkreek in het ecologisch deel buffer Zuid-West B, en de verbetering van de ecologische kwaliteit polder in overig deel buffer Zuid-West B;

3° de stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen en inrichten van het natuurcompensatiegebied Drydijck;

4° de stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen en inrichten van het natuurcompensatiegebied Vlakte van Zwijndrecht.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering,

B. SOMERS

De Vlaamse minister van Financiėn en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie,

D. VAN MECHELEN

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]