B.S. 2004-02-23
Decreet 13 FEBRUARI 2004 houdende bekrachting van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 9 januari 2004 in toepassing 
van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden

 

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 9 januari 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. De volgende stedenbouwkundige vergunningen, verleend door de Vlaamse regering op 9 januari 2004, worden bekrachtigd :

1° de stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van de westelijke wegontsluiting van het Deurganckdok in de Waaslandhaven;

2° de stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van de spoorzaten voor de westelijke spoorontsluiting van het Deurganckdok in de Waaslandhaven, en het aanleggen aldaar van een geluidsbuffer;

3° de stedenbouwkundige vergunning voor Lijn 190 en 211, Westelijke sluiting, omvattende het aanleggen van verkeerssporen en van de bundel Arenberg, voor de westelijke ontsluiting van het Deurganckdok in de Waaslandhaven;

4° de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de bundelsporen en de omloopsporen van de bundel Liefkenshoek in de Waaslandhaven te Kallo, met inbegrip van het ontdubbelen van lijn 211 en lijn 211/1 van de Kallosluizen tot aan lijn 10, als deelproject voor de oostelijke spoorontsluiting van het Deurganckdok in de Waaslandhaven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 13 februari 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering,

B. SOMERS

De Vlaamse minister van Financiėn en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie,

D. VAN MECHELEN

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,

G. BOSSUYT

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,

L. SANNEN

_______

Nota
Zitting 2003-2004.
Stukken. - Voorstel van decreet : 2026, nr. 1. - Verslag : 2026, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2026, nr. 3. 
Handelingen. - Bespreking en aanneming : middagvergadering van 4 februari 2004.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]